บทความ

ยอห์น 3:16

บทความ

เพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ซึ่งเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างโลกจักรวาลรวมทั้งมนุษย์ทุกคนด้วย

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง