หนังสือ

ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

หนังสือ

หลักสูตรนี้ให้วิธีการทางพระคัมภีร์ของการเพิ่มพูนฝ่ายวิญญาณ ซึ่งจะช่วยให้คุณเพิ่มพูนตามคำสั่งของพระเจ้า ใช้หลักการสอนที่มีอยู่ในหลักสูตรนี้ให้เกิดผลในคริสตจักรเพื่อเพิ่มพูนผู้เชื่อและเลี้ยงดูสมาชิกคริสตจักรให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง