เรื่องดีคำโดน

ระหว่างคนรวยและคนจน ใครให้มากกว่ากัน ?

ระหว่างคนรวยและคนจน ใครให้มากกว่ากัน ?

ในปี 1995 ประเทศอเมริกา มีการวิจัยสัดส่วนการบริจาคเงินเพื่อการกุศลของคนรวยและคนจน
พบว่า ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ บริจาคเงินเพื่อการกุศลถึง 5.5 % ของรายได้
ส่วนครัวเรือนที่มั่งคั่ง บริจาคเงินเพียง 2.9 % ของรายได้เท่านั้น

 

ที่มา : Youthworker Update, quoted in Signs of the Times, March, 1993, p. 7.

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง