รูปภาพ

สถิตกับข้าพระองค์

สถิตกับข้าพระองค์

ข้าพระองค์จะไม่หวาดกลัวความชั่วร้ายใด ๆ เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์

สดุดี 23:4

 

ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง