เรื่องดีคำโดน

สภาไนซีน

เรื่องดีคำโดน

ณ ที่ประชุมสภาไนซีน (Nicene Council) ซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของคริสตจักรในศตวรรษที่ 4 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 318 คน แต่มีเพียงไม่ถึง 12 คนที่ยังไม่สูญเสียดวงตา หรือแขน ขาไปเพราะการข่มเหงทางความเชื่อ Vance Havner. สภาแห่งนี้กลายเป็นเหมือนสภาคนพิการทางกาย แต่ทว่าใจของเขาไม่เคยพิการ ผู้เชื่อเหล่านี้ยืนหยัดอยู่ในความเชื่อไม่ว่าจะเผชิญความยากลำบากเพียงใดก็ตาม