เรื่องดีคำโดน

สมมติว่า…

เรื่องดีคำโดน

สมมติว่า มีชายคนหนึ่งตั้งใจทิ้งโลกไว้เบื้องหลังและติดตามพระเยซู เขาจึงถามว่าจะต้องทำประการใดอีกจึงจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า และคำตอบที่มาถึงเขาก็คือ

“ให้ใส่แต่เสื้อผ้าสีขาว

ห้ามนอนด้วยหมอนที่นิ่ม

ห้ามเล่นดนตรีและให้ขายเครื่องดนตรีเสียให้หมด

ห้ามกินขนมปังขาว

ห้ามอาบน้ำอุ่น

และห้ามโกนหนวด เพราะการโกนหนวดถือเป็นการโกหกต่อพระผู้สร้างและพยายามจะปรับผลงานแห่งฝีพระหัตถ์ของพระองค์”

ฟังแล้วอาจดูเหมือนเป็นเรื่องตลก แต่เหล่านี้คือตัวอย่างของศีลธรรมนอกพระคัมภีร์ที่มีคนบางกลุ่มยึดถือจริงกว่า 1,800 ปี เพราะคิดว่านั่นจะทำให้พระเจ้าพอพระทัย

(ที่มา : “Living Proof” by Jim Peterson, NavPress, 1989, page 106)

ด้วยเจตนาที่ดี คนเราก็สร้างกฎเกณฑ์ที่ตนคิดว่าดีขึ้นหลายอย่าง และพยายามทำให้ได้เพื่อจะบรรลุถึงมาตรฐานขั้นสูงของความดี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง