ดาวน์โหลด

สหายเลิศ

ดาวน์โหลด

เรื่องสหายเลิศ ในที่นี้ได้ให้ความหมายของสหายเลิศคือพระเยซูคริสต์ ที่พระองค์จะอยู่เคียงข้างเรา คอยช่วยเหลือ หนุนกำลังของเรา เป็นเพื่อนที่คอยปลอบโยน เป็นเพื่อนที่คอยเสริมสร้างเราให้เติบโตขึ้น ไม่มีสหายที่ไหนที่จะดีเลิศเลอเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์ได้ทรงหลั่งโลหิตเพื่อชำระล้างบาปของเรา และพระองค์จะอยู่กับเราเสมอ

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง