รูปภาพ

สิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าทรงทำได้

แต่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าทรงทำได้
ลูกา 18:27 THSV11

 

คลังภาพ:  Karl Fredrickson on Unsplash
ออกแบบภาพ : Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง