เรื่องดีคำโดน

หนุนใจกันและกันให้มากบนเส้นทางแห่งความเชื่อนี้

นิตยสาร Charisma ได้ทำการสำรวจสภาพฝ่ายจิตวิญญาณของผู้รับใช้พระเจ้าทั่วโลกและได้ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการรับใช้ของผู้รับใช้พระเจ้าไว้อย่างน่าตกใจ

* ศิษยาภิบาล 15,000 คน ต่อปี ละทิ้งการเป็นศิษยาภิบาลเนื่องมาจากแรงกดดันชีวิตทั้งภายในและภายนอก ตกอยู่ในสภาพหมดไฟในการรับใช้ และไม่สามารถรับแรงกดดันจากงานรับใช้ในคริสตจักรของเขาได้อีกต่อไป

* ผู้รับใช้พระเจ้ากว่าครึ่ง ตกอยู่ในสภาพท้อแท้ใจและอยากจะออกจากงานรับใช้ถ้าเขามีช่องทาง แต่ก็ทำไม่ได้เพราะเขาไม่สามารถหาอาชีพอื่นที่จะสามารถเลี้ยงชีพได้

* ผู้รับใช้พระเจ้าเกือบ 40% ไม่กล้าแสดงความอ่อนแอต่อหน้าสมาชิก แต่ไประบายออกกับคนที่ไม่เชื่อทั้งความรุนแรง หรือล้มในความบาปเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นอกชีวิตสมรส

* 80% ของผู้รับใช้พระเจ้าที่จบจากโรงเรียนพระคริสต์ธรรมจะออกจากงานรับใช้ใน 5 ปีแรก

แม้ข้อมูลนี้เป็นมาจากการศึกษาทั่วโลก แต่ลักษณะงานอภิบาลสมาชิกนั้นไม่แตกต่างกัน สิ่งที่เราควรทำคือหนุนใจกันและกันให้มาก ไม่ใช่เฉพาะผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้น แต่กับพี่น้องเราทุกคนเพราะเส้นทางแห่งความเชื่อนี้เป็นเส้นทางที่แคบและต้องเดินทางไกล อย่างไรก็ตาม เราทุกคนต้องมีความเข้มแข็งและยึดพระเจ้าไว้อย่างเหนียวแน่น อย่าทิ้งทางแห่งพระคุณไป และอย่าเอาตัวรอดคนเดียว พากันมา หนุนใจพี่น้องให้เข้มแข็ง

 

อ้างอิง:  Pastor to Pastor, Focus on the Family, Ministries Today, Charisma Magazine, TNT Ministries. November, 2002.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง