หนังสือ

หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้ เล่ม 3 วิธีที่จะมีชีวิตซาบซ่านเปี่ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

หนังสือ

หนังสือได้กล่าวถึงวิธีที่จะรับฤทธิ์เดช และดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ หลังจากที่ได้เรียนรู้ถึงวิธีที่จะทำให้จิตใจ ซาบซ่านเปี่ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว จะทำให้ชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง