หนังสือ

หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้ เล่ม 9 วิธีอธิษฐาน

ท่านเคยคิดไหมว่า ขณะที่ท่านกำลังคุกเข่าลงอธิษฐานอยู่นั้น พระเจ้าประทานสิทธิให้แก่ท่านในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์ และประเทศชาติ พระเจ้าได้ทรงจัดสรรบ่อเกิดแห่งพลังอำนาจ สติปัญญา และพระคุณให้แก่ท่าน เกินกว่าที่ท่านจะเข้าใจได้เสียอีก เพียงแต่ท่านเต็มใจเชื่อพระองค์

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

Graphic by Nan Tharinee
Photo by

Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง