เรื่องดีคำโดน

อย่าคิดว่าเป็นเจ้านาย

เรื่องดีคำโดน

เจ้านายคนหนึ่งพูดกับลูกน้องของตนว่า “อย่าคิดว่าผมเป็นเจ้านายของคุณ… แต่ให้คิดว่าผมเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของคุณที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่ผิด ก็แล้วกัน”

นี่อาจฟังแล้วขำ ๆ แต่พระเยซูเป็นเช่นนั้นจริง ๆ พระองค์มิได้ถือสภาพเท่าเทียมกับพระเจ้า เป็นสภาพสูงส่งที่ต้องยึดถือไว้ แต่ได้ทรงสละและยอมรับสภาพมนุษย์ที่ปราศจากบาปเพื่อเราทั้งหลาย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง