เรื่องดีคำโดน

อย่านำเครื่องคิดเลขเข้าห้องประชุม

เรื่องดีคำโดน

ชาร์ลส เอฟ. เคทเทอริ่ง เล่าประสบการณ์ทำงานของเขาให้ฟังว่า “สมัยที่ผมยังเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยของบริษัทเจเนอรัล มอเตอร์ส ครั้งใดที่ผมต้องการแก้ไขปัญหาในการทำงาน ผมจะตั้งโต๊ะตัวหนึ่งไว้นอกห้องประชุมและเขียนป้ายไว้ว่า “วางเครื่องคิดเลขของคุณไว้ตรงนี้ โปรดอย่านำเข้าห้องประชุม”

เพราะหากผมไม่ทำเช่นนี้ จะมีนักวิจัยบางคนในที่ประชุม นำเครื่องคิดเลขมากด แล้วกล่าวกับผมว่า “หัวหน้าครับ.. สิ่งที่คุณกำลังจะทำนั้น ‘เป็นไปไม่ได้’ ”

ที่มา : Charles F. Kettering in Bits & Pieces, Dec, 1991, p. 24.

ความคิดของเราก็สร้างเหตุผลขึ้นบนกรอบของข้อมูลและความเข้าใจที่เรามีอยู่ ซึ่งหากข้อมูลที่มีนั้นจำกัด ก็จะสร้างเหตุผลได้อยู่เพียงในกรอบแคบ ๆ และบอกกับสิ่งที่เกินกว่านั้นว่า “เป็นไปไม่ได้”

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง