ดาวน์โหลด

เคล็ดลับการเป็นผู้นำ

ดาวน์โหลด

ความปรารถนาและใฝ่ฝันใคร่เป็นผู้นำนั้น เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้า

ปัจจุบันนี้โลกต้องการผู้นำที่ดี ในวงการธุรกิจก็ต้องการผู้นำ และในคริสตจักรรของพระเจ้ากำลังเสาะแสวงหาผู้นำที่มีสมรรถภาพยอดเยี่ยม คริสตจักรท้องถิ่นหลายแห่งอยู่ในฐานะง่อนแง่นเพราะขาดผู้นำ

เราใคร่ขอบอกท่านด้วยใจจริงว่า “ท่านสามารถเป็นผู้นำได้” เพียงแต่เรียนรู้เคล็ดลับจากหนังสือเล่มนี้เท่านั้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง