เรื่องดีคำโดน

เซลล์ร้ายของคำดูถูกเหยียดหยัน

ดูถูกเหยียดหยัน

นักจิตวิทยาชื่อ คลิฟ นอทาเรียส และ โฮวาร์ด มาร์คแมน ได้ทำการศึกษาคู่แต่งงานใหม่หลายคู่ในช่วงระยะเวลา 10 ปีแรกของการแต่งงาน พบว่า

สำหรับคู่แต่งงานที่สุดท้ายแล้วไม่เลิกรา ในคำแสดงความคิดเห็นจำนวน 100 ครั้ง จะมีคำที่ส่อในทางดูถูกคู่สมรสน้อยกว่า 5 ครั้ง

แต่คู่ที่จบลงด้วยการหย่าร้าง ในคำแสดงความคิดเห็นจำนวน 100 ครั้ง จะมีคำที่ส่อในทางดูถูกคู่สมรส 10 ครั้ง

ซึ่งหมายความว่า เขาจะดูถูกคู่สมรสมากกว่าคู่ที่อยู่กันยืดถึง 2 เท่า

และเมื่อเข้าสู่ช่วง 10 ปีที่สองของการแต่งงาน ช่องของความแตกต่างนี้จะยิ่งทวีขึ้น

คู่ที่จบด้วยการหย่าร้าง จะมีอัตราคำพูดดูถูกคู่สมรส สูงกว่าคู่ที่อยู่กันยืดถึง 5 เท่า

“การดูถูกเหยียดหยัน เป็นเหมือนเซลล์มะเร็ง หากไม่ตรวจพบให้ไว มันจะกัดกร่อนความสัมพันธ์ให้แย่ลงไปเรื่อยๆ”

 

ที่มา:  U.S. News & World Report, February 21, 1994, p. 67.

คลังภาพ:  Alimony-Annulment on www.pexels.com

ออกแบบภาพ:  Zippy