เรื่องดีคำโดน

เฟเดอริค บูชเนอร์

เฟเดอริค บูชเนอร์

เฟเดอริค บูชเนอร์ นักเขียนและนักเทศน์ชาวอเมริกัน (คศ.1926-) กล่าวไว้ว่า

“ณ ที่ที่พระเจ้าทรงเรียกท่าน เป็นที่ซึ่งท่านจะได้พบกับความยินดีที่ลึกซึ้งและเป็นจุดบรรจบแห่งความปรารถนาทั้งสิ้นในโลกนี้”

 

ที่มา : Anonymous
ภาพ :  Juliana Kozoski on Unsplash
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง