บทความ

“เราต้องการกันและกันในงานรับใช้…”

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราต้องการกันและกันไม่อย่างนั้นงานไม่เสร็จแน่นอน เหมือนอย่างที่คนสี่คนหามคนง่อยเพื่อจะไปรักษาที่องค์พระเยซูแต่เมื่อไปถึงแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าผู้คนเต็มไปหมด จะช่วยกันหาทางเพื่อที่จะส่งคนง่อยไปให้พระองค์รักษา จึงตัดสินใจพาคนง่อยขึ้นไปชั้นดาดฟ้าแล้วหย่อนคนง่อยลงมาทั้งที่นอนตามช่องกระเบื้องตรงกลางหมู่คน ต่อหน้าพระพักตร์พระเยซูเมื่อพระองค์เห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่า บุรุษเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว.

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง