เรื่องดีคำโดน

เล่ห์มาร

เรื่องดีคำโดน

มารและสมุนของมันกำลังประชุมเพื่อหาหนทางให้มนุษย์ปฏิเสธข่าวประเสริฐของพระเยซู มารตนหนึ่งกล่าวว่า “ให้เราไปหลอกมนุษย์กันดีกว่าว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้า” แต่มารอื่นไม่เห็นด้วย เพราะต่างก็รู้ว่าจิตใจมนุษย์รู้ลึกๆ อยู่แล้วว่าโลกนี้มีผู้สูงสุดที่ผดุงรักษาอยู่

มารอีกตนจึงกล่าวว่า “งั้นเราไปหลอกมนุษย์กันเถิดว่า ‘นรกไม่มีจริง ไม่มีการลงโทษคนบาปหรอก’ ” แต่มารอื่นก็ไม่เห็นด้วยอีก เพราะมนุษย์ต่างก็รู้ลึกๆ ด้วยจิตสำนึกของตนว่า ถ้ามีบาปต้องมีการลงโทษแน่ๆ

การถกเถียงดำเนินต่อไป จนในที่สุดก็มีเสียงเสนอความเห็นมาจากไกลว่า “ให้เราไปบอกมนุษย์เถอะว่า พระเจ้ามีจริง นรกมีจริง พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นพระวจนะพระเจ้า” “แต่ว่ายังมีเวลาอีกมากกว่าจะตัดสินใจมาเป็นคริสเตียน… ให้เขาผัดผ่อนไปก่อนจนกว่าจะรู้ตัวว่ามันสายเกินไปแล้ว”

ที่ประชุมของมารต่างชอบใจและปรบมือเกรียวกราวให้กับข้อเสนอนี้ เพราะคนที่ผัดผ่อน ไม่ยอมต้อนรับพระเยซูสักที ที่สุดแล้วเขาก็จะไม่รับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตแน่

หากท่านเป็นคริสเตียนที่รู้จักพระเจ้าอยู่แล้ว ให้ท่านกระตือรือล้นที่จะตอบสนองความจริงของพระเจ้าเสียแต่วันนี้โดยไม่ผัดผ่อน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง