หนังสือ

แด่ท่านด้วยพระคริสต์

ท่านจะผิดหวัง ถ้าท่านอ่านหนังสือเล่มนี้เพียงเพื่อรู้ทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งในการเป็นพยานตัวต่อตัว เพราะเราไม่มีจุดประสงค์ที่จะให้เป็นเช่นนั้นเลย แต่หนังสือเล่มนี้ได้จงใจเขียนขึ้น เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงในชีวิตการเป็นพยานของคริสเตียน เมื่อคริสเตียนไทยทุกคนตระหนักถึงความจริงข้อนี้เท่านั้น จึงจะทำให้ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เผยแพร่ไปสู่คนไทยจำนวนมากที่สุดในระยะเวลารวดเร็วที่สุด

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

Purchase

สำนักพิมพ์: สมาคมนักเรียนนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง