เรื่องดีคำโดน

แรงจูงใจที่แท้จริง

เรื่องดีคำโดน

Francois Fenelon นักเทศนาที่โบสถ์สำหรับกษัตริย์หลุยส์ที่ 14 ของประเทศฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 17 ในเช้าวันอาทิตย์หนึ่ง เมื่อกษัตริย์หลุยส์และผู้ติดตามได้มาถึงโบสถ์เพื่อนมัสการพระเจ้าตามปกติ

พระองค์ต้องพบกับความแปลกประหลาดใจ เพราะไม่มีคนมาโบสถ์เลย เว้นแต่ผู้เทศนาคนเดียวเท่านั้น กษัตริย์หลุยส์ จึงตรัสถามด้วยสงสัยว่า “นี่มันเกิดอะไรขึ้น”

Fenelon จึงตอบว่า “ผมได้ประกาศให้ผู้คนทราบว่าพระองค์จะไม่มาคริสตจักรในวันนี้ เพื่อที่พระองค์จะได้ทราบว่าผู้ใดบ้างที่รับใช้พระเจ้าด้วยความจริงใจ และผู้ใดที่ทำเพียงแต่ต้องการประจบพระราชาเท่านั้น”

มีคนมากมายที่อาจมาหาพระเจ้าด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนเร้นบางอย่าง แรงจูงใจที่แตกต่างกันจะส่งผลให้การแสวงหาพระเจ้าของแต่ละคนลงเอยต่างกันอย่างสิ้นเชิง