เรื่องดีคำโดน

โครงการ “ยังมีหวัง”

เรื่องดีคำโดน

บิลลี่ เกรแฮม ได้ริเริ่มโครงการ “ยังมีหวัง” เพื่อสื่อสารความรักของพระเจ้าผ่านการถ่ายทอดทางโทรทัศน์และวิดีโอตั้งแต่ปี 2002 โครงการนี้ได้สื่อสารข่าวประเสริฐไปทั่วโลก และมีคนนับกว่า 9.4 ล้านคนได้ตัดสินใจติดตามพระเยซูคริสต์

สิ่งนี้ยืนยันว่า มีคนอีกมากมายที่ต้องการพระเยซูคริสต์ และเรื่องราวของพระองค์เป็นความจริง ด้วยเหตุนี้ คนจำนวนมากจึงได้ตัดสินใจต้อนรับพระองค์เป็นพระเจ้า

ความสำเร็จของโครงการนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะมีคริสเตียน 4.2 ล้านคนในกว่า 44 ประเทศ ได้เข้าร่วม โดยยินดีเป็น “เจ้าบ้านมัทธิว”

ในศตวรรษที่ 20 และเปิดบ้านของตนเพื่อจัดงานเลี้ยงในช่วงคริสตมาส พี่น้องเหล่านั้นได้เชิญชวนเพื่อนๆ ญาติมิตรที่เขารักและห่วงใยมาร่วม งานเลี้ยง และได้เปิดโทรทัศน์หรือวิดีโอเพื่อนำเพื่อนๆ ให้รู้จักพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นพระเจ้าที่ลงมาประสูติเป็นมนุษย์ รวมทั้งได้แบ่งปันประสบการณ์และพระพรที่พวกเขาได้รับจากพระเจ้า พร้อมทั้งเชิญชวนเพื่อนๆ ให้ต้อนรับพระเยซูคริสต์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง