เรื่องดีคำโดน

ใจเปลี่ยน กายเปลี่ยน

ใจเปลี่ยนกายเปลี่ยน

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ (ม.ค. 2012) อ้างอิงบทสัมภาษณ์จากจิตแพทย์ชาวอังกฤษว่าปัจจุบันสถิติการเสพติดทางเพศเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 30% และผู้คนที่ติดมักมีพฤติกรรมทางเพศที่แปลกแหวกแนวยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและผลปลายทางของชีวิต จึงต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงที่จิตใจก่อน

ถ้าใจเราเปลี่ยน ทัศนคติของเราก็จะเปลี่ยน

 

ที่มา: anonymous

รูปภาพ >> Photo by: ivanovgood from Pixabayและ  Graphic By: Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง