เรื่องดีคำโดน

ใช้ชีวิตอย่างผู้ชนะ

เรื่องดีคำโดน

ชายคนหนึ่งเป็นนักกฎหมาย เขาป่วยด้วยวัณโรคขั้นรุนแรงและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์อย่างใกล้ชิด แต่นั่นก็ไม่ได้หยุดเขาในการทำงาน การเลี้ยงดูครอบครัวและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

เขาชนะโรคร้ายได้ จนเมื่อมีอายุยืนยาวถึงกว่า 78 ปี เขาได้กล่าวไว้ว่า “ผมจะอยู่จนกระทั่งตาย ผมจะไม่เอาชีวิตกับความตายมาปนกัน ขณะที่ผมยังอยู่ในโลกผมก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างเต็มที่ จะอยู่แบบครึ่งชีวิตหรือครึ่งเป็นครึ่งตายไปทำไมกัน?

ทุกๆนาทีที่คนคนหนึ่งวิตกกังวลว่าจะตายนั้น ก็เหมือนกับการที่เขาได้ตายไปแล้วหนึ่งนาที”

อย่าใช้ชีวิตของท่านอยู่กับความกลัว

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง