เรื่องดีคำโดน

ไม่สายที่จะกลับใจ

เรื่องดีคำโดน

หนังสือชื่อ “กระแสการตั้งคริสตจักร” ที่เขียนโดยเดวิด แกริสัน นักวิจัยทางด้านการเจริญเติบโตของคริสตจักร ได้บันทึกถึงเหตุการณ์หนึ่งว่า

ในประเทศจีน มีหญิงสูงวัยอายุ 67 ปีกลับใจมาเป็นคริสเตียน

ภายในหนึ่งปี เธอนำ 60 ครอบครัวมาเชื่อพระเยซู

สิ่งที่เธอทำก็คือ เธอบอกผู้คนต่างๆ ว่าเธออ่อนแอ แต่พระเยซูก็ช่วยเธอไว้ เธอชวนพวกเขามาศึกษาพระคัมภีร์ที่บ้าน และพวกเขาก็ได้รับความรอด

อย่าคิดว่า “เรายังไม่ดีพอ” เพราะพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆ หากเราถ่อมใจรับการสร้างจากพระองค์ พระเจ้าจะทรงประทานกำลังให้แก่เรา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง