รูปภาพ

ให้ในสิ่งเล็กน้อยด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่

“ไม่ใช่เราทุกคนที่สามารถให้ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่เราสามารถให้ในสิ่งเล็กน้อยด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่” – แม่ชีเทเรซ่า

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง