บทความ

ไม้กางเขนเปล่า ๆ

บทความนี้บอกถึงการเคารพของแท่นบูชาของพระเจ้า เป็นสัญลักษณ์กางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระองค์ถูกตรึง โดยแท่นบูชานั้นไม่ได้เป็นแท่นบูชาที่สวยงามอย่างใดเลยแต่เป็นแท่นบูชาที่มีแต่เปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด น้ำเหลือง เศษเนื้อ เพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้มีอะไรมาปิดบังแท่นบูชาของพระองค์ ดังนั้นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใช้พระเจ้าทุกคน ยิ่งเราประกาศความจริงแห่งข่าวประเสริฐมากเท่าไร พระสิริของพระเจ้าก็ยิ่งสำแดงและปรากฏมากยิ่งขึ้นเท่านั้น.

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

Graphic by Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง