บทความ

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022 – เหวิน เรืองกิจ ยงปิยะกุล –

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022

  1. ความลำบากคือสิ่ง’จำเป็น’สิ่งเดียวสำหรับการเติบโต
  2. แรงบันดาลใจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทาง แต่ความสม่ำเสมอเท่านั้นที่จะนำเราไปถึงจุดหมาย
  3. การเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจำเป็นต้องเริ่มที่วินัยฝ่ายวิญญาณ การทำตามใจตัวเองคือศัตรูของการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ
  4. อย่าทำบางสิ่งเพื่อจะ”ได้รับ” แต่จงทำเพื่อจะ “ได้เป็น”
  5. การมีชีวิตเพื่อผู้อื่น คือ แก่นแท้แห่งการเป็นสาวก
  6. จงมีชีวิตที่กว้างขวาง มากกว่าชีวิตที่ยืนยาว
  7. สิ่งที่สำคัญในวันคล้ายวันเกิดคือ ‘การขอบคุณผู้ที่ทำให้เราได้เกิดมา’

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง