บทความ

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022” – บลู เอลิกา พลอยอัมพร –

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022

1. พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการเลี้ยงดู ไม่ว่าสถานการณ์รอบด้านจะเป็นอย่างไร ทุกๆวันที่เดินกับพระเจ้า ก็มั่นใจได้เสมอว่า พระเจ้าจะทรงดูแล เลี้ยงดู และ เราจะมีเพียงพอในแต่ละวันเสมอ

2. พระเจ้าทรงรักหัวใจที่จริงใจต่อพระองค์ และ ทุกสิ่งที่เราทำ ถ้าเราทำด้วยความรักและจริงใจ ต่อให้มนุษย์ไม่เห็น ไม่เข้าใจแต่พระเจ้าก็ทรงเห็น และ แม้มนุษย์จะตัดสินตามภายนอก แต่ พระเจ้าก็ทรงมองเห็นที่จิตใจของเรา

3. อย่าโฟกัสสิ่งที่บั่นทอน หรือ คนที่บั่นทอนเรา แต่ จงโฟกัสสิ่งที่เสริมสร้าง และ คนรอบข้างดีๆที่อยู่เคียงข้างเรา เพราะชีวิตนั้นแสนสั้น อย่าทุ่มเทเวลากับสิ่งที่ไม่ได้เสริมสร้างเรา

4. ถ้าอยากมีชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียว ไม่ต่ำลง เราต้องเชื่อฟังพระเจ้า และ ทำสิ่งที่พระเจ้าสอนเรา และ ไม่ทำสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้า

5. ปัญหาจะมีเข้ามาในชีวิตของเราเสมอ แต่ วิธีจัดการกับปัญหาของเรา คือ ตัวกำหนดว่า ปัญหานั้นจะเป็นบทเรียนที่ล้ำค่า หรือ จะนำมาซึ่งปัญหาที่ร้ายแรงกว่าเดิม

6. ชีวิตที่มีพระเจ้า คือ ชีวิตที่ดีที่สุด

7. อดีตมีไว้ให้เรียนรู้ แต่เมื่อมันผ่านไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไป จงอย่ายอมให้อดีต กำหนดวันนี้ ว่าเราต้องทุกข์ เราต้องแย่ แต่จงทำวันนี้ ให้ดีกว่าเดิม , ถ้าเราผิดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ เพราะ วันนี้ คือ Present คือ ของขวัญที่พระเจ้าให้กับเรา ในการเริ่มต้นใหม่ ได้เสมอ 🤍

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง