บทความ

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022” – โบ สุรัตนาวี สุวิพร –

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022

1. เมื่อเราอยู่ในทางของพระเจ้า การใช้ชีวิตของเราจะสามารถถวายเกียรติพระเจ้าได้เสมอ ทั้งตอนที่มีชีวิตอยู่และจากโลกนี้ไป

2. การทำงานหลายคนร่วมกันสนุกกว่าทำคนเดียว ช่วยกันคิด วางแผนให้ดีก่อนเริ่มทำงาน เหนื่อยหน่อยกว่าไปด้นหน้างาน ได้ทั้งผลของงาน และความรักกับพี่น้อง

3. ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเราตั้งใจ อย่าด้อยค่าตัวเอง อย่าให้ใครมาบอกว่าเราทำไม่ได้

4. เห็นใจกันและกันให้มากขึ้น บางคนไม่ถนัดทำบางอย่างไม่ไหวก็ต้องเห็นใจกัน อย่าฝืน หรือถ้าเราช่วยใครไม่ได้ก็ไม่ต้องโทษตัวเอง

5. การวางใจพระเจ้าทำให้ไม่เครียด และลงแรงทำในจุดที่ถูกต้อง ถูกประเด็น

6. ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เรื่องของคนอื่นปล่อยให้เป็นเรื่องหน้าที่ของเขา

7. สำคัญมาก รักพระเจ้าด้วยสุดใจ แล้วสิ่งดีจะตามมา

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง