บทความ

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022 — ป้อม ปัญญา ปคูณปัญญา —

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี2022

1. การอ่านและทำความเข้าใจพระคำของพระเจ้าเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่การทำตามเป็นเรื่องที่ดีกว่า  ทำได้บ้าง ไม่ได้บ้างก็ยังดีกว่าไม่ได้ลองทำเลย

“อย่าเพียงแต่ฟังพระวจนะซึ่งเป็นการหลอกตัวเอง แต่จงปฏิบัติตามพระวจนะนั้น” ยากอบ 1:22 TNCV

2. การรับฟังคนที่มีความเห็นที่ต่างจากเรามากๆอย่างเปิดใจ เป็นความฉลาดอย่างหนึ่งในชีวิต ส่วนการใช้เวลาถกเหตุผลกับคนที่มีความคิดในใจว่าตัวเองถูกแต่แรกในหัวเป็นความไม่ฉลาดเป็นอย่างยิ่ง ต่อให้ได้รับชัยชนะที่เสียไปคือพลังงานและเวลาอันล้ำค่า

“คนโง่เพลิดเพลินกับการทำชั่ว แต่ผู้มีความเข้าใจเพลิดเพลินในสติปัญญา” สุภาษิต 10:23 TNCV

3. หลายๆครั้งเราวางแผนแต่พระเจ้านำเราไปในอีกทาง ด้วยวิธีการแบบของพระองค์ และมันก็ดีกว่าเสมอแม้จะไม่ใช่ในแบบที่เราคิดหรือคาดหวัง

“ไม่มีสติปัญญา หรือวิจารณญาณ หรือแผนการใดๆ ที่ต่อต้านพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ ม้าเตรียมพร้อมไว้สำหรับศึกสงคราม แต่ชัยชนะอยู่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า” สุภาษิต 21:30-31 TNCV

4. คนทำส่วนใหญ่เสียงไม่ค่อยดัง คนเสียงดังที่มีความเห็นมักไม่ค่อยได้ลงมือทำ โลกไม่เคยขาดคน2กลุ่มนี้ คนพวกหลังเยอะหน่อย พวกแรกน้อยหน่อย พวกเราสลับบทบาทกันเป็นทั้ง2แบบตามหมวกใบที่สวมอยู่ในนาทีนั้น ที่คนพวกหลังเยอะกว่าก็เพราะพูดเหนื่อยน้อยกว่าทำ

“การพากเพียรทำงานล้วนให้ผลกำไร ถ้าดีแต่พูดก็ยากจน” สุภาษิต 14:23 TNCV

5. ปีนี้ผมทำเรื่องโง่เขลาหลายๆครั้ง เพราะลืมไปว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนเข้าใจเราได้ ความนับถือ,ความไว้ใจ,ความเห็นใจ ไม่ได้จากการร้องขอ คนที่มีให้ก็มีให้ไม่ต้องอ้อนวอน ที่ไม่มีก็คือไม่มี แต่พระเจ้าผู้ประทับบนฟ้าสวรรค์ทรงเห็นถึงทุกสิ่งในใจและรู้จักเราเสมอ

ดังนั้นทุกๆวันจะมีบางคนที่ดูถูกหรือเข้าใจเราผิดเสมอ เช่นเดียวกับที่ทุกๆวันจะมีบางคนที่เข้าใจและเชื่อในตัวคุณอยู่เช่นกัน ถนอมคนเหล่านั้นให้ดี 🙂

“เพื่อนมีความรักความหวังดีให้ทุกเวลา และพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันในยามทุกข์ยาก” สุภาษิต 17:17 TNCV

6. สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่างานรับใช้ที่เราลงมือลงแรงก็คือ ช่วงเวลาที่ชีวิตของเราเป็นพระพรกับคนที่ได้พบ และร่วมรับใช้ด้วยกัน

“ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า แต่ถ้าเรารักซึ่งกันและกัน พระเจ้าก็ทรงอยู่ในเราและความรักของพระองค์ก็เต็มบริบูรณ์ในเรา”1ยอห์น 4:12 TNCV

7. “บัดนี้ก็ได้ฟังกันมาหมดสิ้นแล้ว บทสรุปก็คือ จงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพราะนี่เป็นหน้าที่ทั้งหมดของมนุษย์ เพราะพระเจ้าจะทรงพิพากษาการกระทำทุกอย่าง รวมถึงทุกสิ่งที่ปกปิดไว้ ไม่ว่าดีหรือชั่ว”  ปัญญาจารย์ 12:13-14 TNCV

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง