บทความ

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – เต๊ะ ศตวรรษ

"7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023" - เต๊ะ ศตวรรษ | Christlike

1.เมื่อต้องพบกับการทดสอบใจ

ในแต่ละวันการทดสอบหัวใจมีมาเสมอทั้งความสัมพันธ์ ทั้งสภาพเศรษฐกิจ และแผนการต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปอย่างใจหวัง สารภาพกับพระเจ้าเสมอว่าหลายครั้งเจ็บปวดและไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งที่ควรเป็นของเรากลับตกเป็นของคนอื่น ทำไมความขัดแย้งที่ไม่สมเหตุสมผลเกิดขึ้นอยู่เสมอ ทำไมถึงต้องถูกทดสอบหัวใจในการอดทนเสมอ ทำไมต้องอภัยในการกระทำเมื่อถูกรังแก แต่ท้ายที่สุดเมื่อได้นิ่งลงและสำรวจใจก็รู้ว่า หลายครั้งประโยคที่เราถามพระเจ้า เราก็มีคำถามนั้นกับคนรอบตัวเช่นกัน เราเองก็มีความไม่น่ารักกับคนอื่นอย่างไม่รู้ตัว ขณะที่เราอดทนเขา เขาก็กำลังอดทนบางสิ่งของเราไม่ต่างกัน ต่างคนต่างถูกทดสอบ หลายครั้งกว่าจะสอบผ่านก็ต้องสอบตกก่อนจึงรู้ว่าเราพลาดตรงไหนเพื่อให้ใจเราไม่หยิ่งผยองฝ่ายจิตวิญญาณ ต่างฝ่ายต่างก็ต้องร่วมมือกันปรับปรุงแก้ไข

 

พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่าง ๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทน และจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อม โดยไม่ขาดสิ่งใดเลย

ยากอบ 1:2-4 

 

2.เมื่อไม่สามารถสำแดงความรักได้

จะมีอะไรเป็นอุปสรรคความสุขมากกว่าการไม่สามารถสำแดงความรักได้ ช่วงเวลาที่เรารู้สึกโกรธ มันเป็นช่วงเวลาที่ทุกข์ทรมานใจที่สุด มีหลายเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดหัวใจแห่งการตัดสิน และปิดประตูที่จะไม่รักเพราะผิดหวัง แต่ท้ายที่สุดเมื่อความเจ็บปวดเกาะกินก็พบว่าสิ่งที่เจ็บปวดกว่าคือการได้รู้ว่าพวกเขาสูญเสียความรักไปซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวดกว่า พระเจ้าสอนเรื่องนี้มาตลอดหนี่งปี ที่จะเอาชนะความอธรรมด้วยความรัก ไม่ใช่เอาความจริงที่เต็มไปด้วยการตัดสินและสูญเสียโอกาสในการให้ความช่วยเหลือคนที่หลงผิดไป แค่รักให้มากพอ เรื่องการอภัยก็ไม่ยากจนเกินไป

 

เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ จงรักกันและกันให้มาก เพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้

1 เปโตร 4:8

 

3.เมื่อได้รู้ว่าหัวใจพระบิดานั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญยิ่งใหญ่ที่สุด เหนือเงินทองและชื่อเสียง คือ การได้รับหน้าที่ดูแลมนุษย์ที่พระเจ้าถักทอ “ยาดาห์” ลูกสาวที่พระเจ้ามอบให้ครอบครัวของเรา มันเป็นการสอนที่ดีที่สุดถึงการรู้จักหัวใจของพระบิดา ว่าพระองค์ทรงรักพระบุตรขนาดไหน และต้องตัดสินใจอย่างยากเช่นไรในการยอมให้พระบุตรนั้นมาบนโลกนี้และสิ้นสุดที่กางเขน ในฐานะของพ่อคนหนึ่งไม่สามารถทำได้แน่นอนที่จะยอมให้ลูกต้องทนทุกข์และเจ็บปวดเพื่อความบาปของคนอื่น และมันทำให้รู้ว่าพระเจ้าทรงรักเรามากขนาดไหน สรรเสริญพระเจ้า

 

พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

ยอห์น 3:16

 

4.เมื่อภัยสงครามทำลายใจแห่งความรักของคริสตชน

เป็นช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งที่เจ็บปวดต่อเนื่องจากภัยสงคราม และการก่อตัวของสงครามที่ถูกผนึกกับหลักความเชื่อ ชนชาติ และอำนาจโลก ทำให้คริสเตียนตกเป็นเหยื่อและถูกฉกฉวยให้เป็นเครื่องมือของความเกลียดชัง รักการประหัตประหาร เป็นภาพแห่งความเจ็บปวด และไม่ได้สะท้อนหลักสำคัญสองข้อที่พระเยซูคริสต์ได้บัญญัติไว้ เพราะความรักเท่านั้นที่จะยุติสงครามได้ สงครามในใจก็เช่นกันมีแต่ความรักของพระเจ้าที่จะยุติได้ ส่วนความยุติธรรมต้องฝากไว้กับพระเจ้า หากเราตัดสิน เราเองก็จะเป็นผู้พิพากษากลายเป็นว่าเรากำลังทำหน้าของพระเจ้าเสียเอง

อย่าทำชั่วตอบแทนชั่ว หรืออย่าด่าตอบการด่า แต่ตรงกันข้าม จงอวยพร เพราะพระองค์ได้ทรงเรียกให้พวกท่านทำเช่นนั้น เพื่อพวกท่านจะได้รับพระพร

1 เปโตร 3:9 

 

5.เมื่อรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเรากว่าที่เราคิด

ในขณะที่ชีวิตเราแม้จะจดจ่อและจดจ้องที่กางเขน แต่ก็มีหลายครั้งที่เราล้มลงในความบาป ทั้งความคิดและการกระทำ มันสร้างความเจ็บปวดให้ไม่น้อย หลายครั้งก็รู้สึกว่าทำไมเราทำให้ดีกว่านี้ไม่ได้ แต่ทุกเช้าวันใหม่พระเจ้าทรงมอบหัวใจใหม่ให้เสมอ หลายครั้งเราตื่นมาพร้อมกับน้ำตาที่เห็นว่าความชอบธรรมของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่แค่ไหน ใครเล่าจะหยิ่งผยองและบอกว่า ฉันดีพร้อมด้วยตัวฉันเองในการเดินทางไปแผ่นดินของพระองค์ด้วยกำลังของฉัน แต่ความอ่อนแอที่เรายอมทูลต่อพระเจ้าเท่านั้นคือกุญแจแห่งความรอด 

 

แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา โรม 5:8 

 

6.เมื่ออยากได้รับการเลี้ยงดู

เมื่อชีวิตที่พระเจ้าอนุญาตให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ความรับผิดชอบก็มากขึ้นตามขนาด จากพระพรก็อาจกลายเป็นความกังวลใจ แต่เชื่อมั่นว่าพระเจ้าให้ดาวิดเตรียมสรรพสิ่งในการสร้างพระวิหารให้กับซาโลมอนเช่นใด พระเจ้าก็จะทรงจัดเตรียมทุกสิ่งเพื่อชีวิตที่เดินไปจากรุ่นสู่รุ่นเช่นนั้น เพื่อชีวิตของทุกเจนเนเรชั่นจะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการเลี้ยงดู

 

พระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน สดุดี 23:1

 

7.เมื่อแสวงหาความรอดแต่พบทางหลง

ในขณะที่เรามองออกไปเห็นข่าวสารด้านผู้คนที่แสวงหาคำตอบจิตวิญญาณ แต่พบกับการเชื่อมต่อที่ไม่มีสายปลายทาง มันเป็นภาพที่เจ็บปวดสำหรับเราที่มองเห็นความหวังที่ไร้จุดหมายนั้น ทำให้เรารู้ว่าคริสเตียนไทยควรมีส่วนในการบอกความจริงเที่ยงแท้ ไม่สับสนและช่วยกันดูแลพี่น้องคริสเตียน ที่จะไม่หลงออกไปกับหลักการของพระเยซูและเชื่อมต่อกับสิ่งที่คิดว่าเป็นพระเจ้า แต่กลับกลายเป็นเพียงแค่เสียงสะท้อนจากความหวังดีของคนที่ไม่สามารถนำเราให้พ้นจากบึงไฟนรกนิรันดร์ และไม่ได้เป็นน้ำพระทัยพระเจ้า

 

ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า กิจการ 4:12

 

Graphics Design by : Rainnie Design

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง