บทความ

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022” – หรั่ง พระนคร –

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ หรั่ง พระนคร

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022

1. ความหวัง

ความหวังเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมากๆ ผมได้เรียนรู้ตลอดปีที่ผ่านมา ว่าจะต้องมีความหวังอยู่เสมอๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เพราะมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเดินหน้าต่อไป

2. ความผิดหวัง

ตลอดปีที่ผ่านผมก็ได้เรียนรู้ว่า ไม่มีอะไรที่เราจะสมหวังไปตลอด เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความผิดหวังด้วย แต่เราจะผ่านมันไปได้โดยพระเจ้าพระเยซูคริสต์ที่เราเชื่อ

3. โอกาส

ตลอดปีผมได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโอกาสมาก เพราะคนเรามักจะดีใจเมื่อได้รับโอกาสใหญ่ๆ (รวมถึงตัวผมด้วย) แต่ความเป็นจริงแล้วโอกาสเล็กๆที่เราได้รับจากพระเจ้า จะนำเราไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอๆ

4. การให้อภัย

ตลอดปีที่ผ่านมาพระเจ้าสอนผมว่า การให้อภัยคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าใครจะทำไม่ดีกับเรา แต่เราต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัย แต่ด้วยกำลังของผมเองไม่มีทางทำได้แน่นอน

ผมจึงจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาพระเจ้าให้ช่วยในเรื่องนี้ และพระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยให้เราทำได้

5. การคืนดี

ตลอดปีที่ผ่านมาพระเจ้าสอนผมว่าถ้าทำผิดต่อใคร จงกับไปคืนดีกับเขา ไม่ต้องสนใจว่าใครผิดหรือใครถูก จงคืนดีเพื่อจะได้เพื่อนกลับมา

6. เรื่องมุมมอง

ตลอดปีที่ผ่านมาพระเจ้าสอนผมเรื่องมุมมอง เพราะไม่มีมนุษย์คนไหนดี100% และไม่มีมนุษย์คนไหนเลว 100% แต่จงมองในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ

7.ความอคติ

เรื่องนี้สอนผมมากๆในตลอดปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้เชื่อในพระเจ้าด้วยกัน เรามักจะตัดสินคนนั้นคนนี้ ว่าสอนผิดสอนเพี้ยน แค่หลักข้อเชื่อปลีกย่อยที่ไม่ตรงกับจริตของเรา

พระเจ้าสอนผมว่าเลิกอคติ เลิกทำตัวเป็นคนรู้มาก จงถ่อมใจรับฟังกันและกัน
และเรียนรู้ในการรับใช้

อยากรับใช้ให้ได้ดี อยากเป็นผู้นำที่ดี จงมีความรักและใจกว้างขวาง ขอพระเจ้าอวยพรครับ ❤️

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง