บทความ

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – ศจ.ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

"7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023" - ศจ.ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร| Christlike

1.จง “เชี่ยวชาญในการดี แต่โง่ทึ่มในการชั่ว”

ถ้อยคำนี้เป็นของอาจารย์เปาโลในพระธรรมโรม 16:19 ซึ่งผมขอยกให้เป็นสิ่งสำคัญที่เรียนรู้สำหรับปี 2023 นี้ครับ เพราะสุดท้ายชีวิตของคุณจะถูกตัดสินไม่ใช่ด้วย “ผลงาน” แต่ด้วย “ผลชีวิต” เราไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วยเกณฑ์ว่าทำอะไรมามากแค่ไหน แต่ด้วยชีวิตที่ยังคงอยู่ใต้พระคุณของพระเจ้าและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่างหาก

 

2.จง “ใคร่ครวญพระคำ ทั้งกลางวันและกลางคืน”

สดุดี 1:2 คือเจ้าของวลีนี้ ชีวิตคริสเตียนของผมผ่านมายาวนานพอสมควรตั้งแต่วัยหนุ่มจนปัจจจุบันก็กว่า 35 ปีแล้ว ผมอ่านพระคัมภีร์มาก็หลายสิบรอบ เรียนพระคัมภีร์มาก็ไม่น้อย แต่บทเรียนชีวิตสำหรับปี 2023 ของผมคือ จงใคร่ครวญพระวจนะด้วย “หัวใจ” ไม่ใช่เพียงแค่ “หัวสมอง” เพราะพระวจนะจะมีชีวิตและเกิดผลได้จริง ก็ต้องหว่านลงบนดินแห่งจิตใจที่ดีเท่านั้น

 

3.จง “ทำงานให้หนัก และพักให้เป็น”

พระธรรมสุภาษิต 23:4 ยังคงเป็นข้อฮิตสำหรับผมในปีนี้ เพราะเป็นอีกหนึ่งปีที่ผมทำงานหนักมากพอสมควร  ความยากของงานที่มากขึ้นก็ทำให้ร่างกายเหนื่อยล้า และบางทีก็ทำให้จิตใจพลอยเหนื่อยอ่อนไปด้วย ผมยังต้องเรียนรู้ที่จะพักให้เป็น เพราะการพักให้เป็นต้องพักได้ทั้ง กาย ใจ และวิญญาณจิต ต้องพักไม่น้อยไปและไม่มากไป และต้องเป็นการพักที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น แข็งแกร่งขึ้น และพร้อมทำสิ่งดีต่าง ๆ ให้มากขึ้น

 

4.เมื่อทำผิด ให้รีบ “สำนึก-กลับใจ-แก้ไข”

ผมยังคงชอบข้อความจากพระธรรม 1 ยอห์น 1:9 อยู่เสมอ เพราะข้อนี้เตือนใจผมว่า เราทุกคนทำผิดบาปได้ แต่ต้องรีบกลับใจและพึ่งพาพระคุณพระเจ้า จากนั้นต้องยอมให้พระเจ้าเข้ามาชำระชีวิตและช่วยให้ชีวิตของเราดียิ่งขึ้น ผมเตือนใจตัวเองเสมอว่า ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหรือสถานะใด การ “สำนึก-กลับใจ-แก้ไข” ยังต้องเป็นกฎทองคำสำหรับผมตลอดไป

 

5.จงมี “ทิโมธี ในทุกบทบาท”

ผมเชื่อว่าหลายคนคงท่องพระธรรม 2 ทิโมธี 2:2 ได้เป็นอย่างดี และข้อความนี้ก็เป็นไฮไลท์สำหรับผมในปีนี้ด้วยเช่นกัน ผมมีหลายบทบาทที่รับผิดชอบ และผมก็ต้องคอยเตือนตัวเองเสมอว่า หมวกทุกใบที่ผมสวม บทบาททุกอย่างที่ผมกำลังทำ ผมต้องหา “ผู้สืบทอด” มาดูแลต่อ เพราะความสำเร็จไม่ได้วัดว่าคุณทำอะไรได้บ้าง แต่วัดว่ามันยังคงมั่นคงและเติบโตต่อไปหรือไม่เมื่อคุณไม่อยู่แล้ว

 

6.อย่า “เมื่อยล้าเมื่อต้องทำการดี หรือย่อท้อเมื่อต้องรอคำตอบ”

เวลาที่ทำดีแล้วยังไม่ได้ดี ความท้อมันก็มักมาเยี่ยม หรือเวลาที่ทำอะไรแล้วมันไม่เห็นผลทันใจ ความหงุดหงิดก็มักจะก่อตัวขึ้น พระธรรมกาลาเทีย 6:9 ก็กล่าวหนุนใจในเรื่องนี้เอาไว้  เมื่ออายุมากขึ้นความใจร้อนของผมก็เย็นลง ผมเรียนรู้ว่าหลายครั้งพระเจ้าไม่ได้ให้เราเห็นผลลัพธ์ในเวลาและด้วยวิธีของเราแต่เป็นเวลาและวิธีของพระเจ้า ดังนั้นสิ่งที่คุณทำได้คือ สัตย์ซื่อต่อไป และอดทนรอคอย เพราะเมื่อถึงเวลา พระเจ้าจะทำให้เมล็ดแห่งสิ่งดีนั้นแตกตัวและเติบใหญ่ขึ้นเอง

 

7.จง “ฉลาดที่จะเลือก”

ข้อคิดนี้ไม่เกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยนะครับ แต่เป็นการเลือกเส้นทางชีวิต การตัดสินใจอย่างถูกต้องในการใช้ชีวิต หรือการเลือกเวลาที่จะทำและเลือกคำที่จะพูด  ผมได้รับการเตือนใจจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 11:26-28 เมื่อโมเสสกล่าวอย่างตรงไปตรงมากับคนอิสราเอลให้เลือกให้ดี  ก่อนจะเลือกสิทธิ์เป็นของเรา และเช่นกันเมื่อเลือกแล้ว ผลลัพธ์ก็เป็นของเราเช่นกัน ดังนั้นการเลือกให้ดีจึงเป็นข้อคิดที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของผม 

 

Graphic Design by : Rainnie Design

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง