บทความ

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022” – อ.ปิ๊ก ธนาภรณ์ ธนโรจน์ประดิษฐ์ –

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022
ตลอดปี 2022 เรียนรู้มากที่สุดจากบุคคลในเหตุการณ์วันคริสต์มาสแรก ว่า Joy เกิดขึ้น (หรือไม่เกิดขึ้น)กับเราได้ในประสบการณ์ที่ต่างๆ กันไปอย่างน้อยก็ 7 อย่าง

1. นางมารีย์ ได้รับ joy จากพระเจ้าเมื่อเธอยอมจำนน เชื่อฟังแม้จะเสี่ยงต่อความเข้าใจผิดและการดูหมิ่นเหยียดหยาม ใครจะไปเชื่อว่าเธอตั้งครรภ์โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่เธอพร้อมให้เป็นไปตามน้ำพระทัย ไม่ว่าคนอื่นจะมองเธออย่างไร เพราะเธอเชื่อว่าไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้า

สิ่งที่เรียนรู้: เราพร้อมเสี่ยงไหม เราเชื่อไหมว่าพระเจ้าทำได้ทุกสิ่ง

2. โยเซฟ ก่อนที่จะมี joy เขารู้สึกผิดหวังและเสียใจที่ได้ข่าวว่าหญิงที่หมั้นหมายไว้ตั้งครรภ์กับคนอื่น joy ของโยเซฟไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโยเซฟเป็นคนดี ไม่อยากแพร่งพรายเรื่องของมารีย์ แต่เพราะเขาเชื่อพระวจนะของพระเจ้าที่ทูตสวรรค์มาแจ้งคำพยากรณ์จากอิสยาห์ 7 แสดงว่าโยเซฟต้องเป็นคนที่มีพระวจนะในชีวิตที่ช่วยเปลี่ยนความผิดหวังเป็น joy ได้

สิ่งที่เรียนรู้: ถ้าเรามีพระวจนะในชีวิตมาก จะช่วยเตือนเราให้เห็นน้ำพระทัยและพระสัญญาของพระเจ้าได้ในยามที่เราผิดหวังและไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา

3. พวกคนเลี้ยงแกะ มี joy เพราะตระหนักรู้ว่าตนเองไม่คู่ควรที่ทูตสวรรค์จะมาบอกข่าวดี (คนเลี้ยงแกะถูกสังคมมองว่าต่ำต้อย) และ joy เกิดขึ้นกับพวกเขาเพราะพวกเขาแสดงความเชื่อเป็นการกระทำ รีบไปเฝ้าพระกุมารทันที พวกเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่ความรู้สึกดีที่เห็นทูตสวรรค์ร่วมกันสรรเสริญพระเจ้า แต่ไปหยุดที่การนมัสการพระกุมารในรางหญ้า และไม่เก็บ joy ไว้กับตัวเองเท่านั้น แต่อยากให้คนอื่นได้ joy ด้วย พวกเขาจึงออกไปประกาศข่าวดีแก่คนอื่นด้วย joy อย่างมากมาย

สิ่งที่เรียนรู้: อย่ายึดติดกับประสบการณ์ที่หวือหวา หรือการอัศจรรย์ (เห็นทูตสวรรค์ทั้งหมู่สรรเสริญพระเจ้า) แต่ให้โฟกัสที่พระเยซูอย่างเป็นรูปธรรม

4. สิเมโอน ได้รับ joy จากการรอคอยเวลาของพระเจ้า โดยเฉพาะท่ามกลางสถานการณ์ที่ทุกข์ยากของชาวอิสราเอล ที่ตกเป็นเชลยของคนต่างชาติมานานมาก สิเมโอนรอการปรากฏของพระเมสสิยาห์ตั้งแต่หนุ่มจนแก่ชรา จึงได้เห็นพระกุมารในพระวิหาร (หมายเหตุ: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 8 วันหลังวันคริสต์มาส)

สิ่งที่เรียนรู้: รอคอยเวลาของพระเจ้า แม้สถานการณ์รอบข้างดูเหมือนสิ้นหวัง

5. นางอันนา ได้รับ joy เพราะไม่มองที่ปัญหาของตน นางเป็นหญิงชรา และเป็นแม่ม่ายไร้ทานตั้งแต่สาวๆ แต่ไม่จมดิ่งกับปัญหาและความทุกข์ ไม่โทษพระเจ้า ไม่โทษมนุษย์ ไม่สงสารตัวเอง แต่เข้าไปรับใช้พระเจ้าในพระวิหารทั้งวันทั้งคืน จนได้พบพระกุมารในพระวิหาร

สิ่งที่เรียนรู้: การรับใช้ด้วยใจศรัทธาทำให้เห็นพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์ได้

6. โหราจารย์ (หมายเหตุ: เรื่องราวของโหราจารย์อาจเกิดขึ้น 1-2 ปีหลังคริสต์มาส แต่ขอใส่ไว้ในที่นี้) พวกเขาพบ joy เพราะไม่ได้มองแต่รางหญ้า แล้วคิดว่าอะไรกันเดินทางตามดวงดาวมาแสนไกล นึกว่ากษัตริย์องค์ใหม่น่าจะยิ่งใหญ่ อยู่ในวัง นอนบนเปลทอง แต่กลับนอนในรางหญ้า พวกเขาโฟกัสที่พระกุมารบนรางหญ้า ไม่ใช่ที่รางหญ้า

สิ่งที่เรียนรู้: สิ่งที่คาดหวัง กับสิ่งที่พระเจ้าประทานอาจไม่ตรงกัน แต่เราจะได้สิ่งที่ดีเลิศจากพระเจ้าเสมอ

7. ธรรมาจารย์ในวังของเฮโรด น่าจะพบ joy ได้ เพราะรู้จักค้นคว้าในพระคัมภีร์และรู้ว่าพระเมสสิยาห์จะเกิดที่เบธเลเฮ็ม แต่พวกเขากลับมีแต่ comment มีแต่ความรู้ แต่ขาด commitment ขาดความเอาจริงเอาจังที่จะแสวงหาและไปเข้าเฝ้าพระเมสสิยาห์

สิ่งที่เรียนรู้: comment ฟังดูดีมีสติปัญญาแค่ไหน ก็สู้ commitment ที่ลงมือทำแบบอุทิศทุ่มเทไม่ได้

Have a blessed Christ-centered 2023

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง