บทความ

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – ดร.กนก ลีฬหเกรียงไกร

"7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023" - ดร.กนก ลีฬหเกรียงไกร | Christlike

1.เราคือค่าเฉลี่ยของคน 5 คน ที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุด

โดยปกติเรามักจะสบายใจกับคนที่คิดคล้าย ๆ เรา ถ้ากลุ่มคนที่คิดคล้าย ๆ เราเป็นคนดีก็ดีไป แต่หากพากันไปในเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์ เราก็จะกลายเป็นแบบนั้นไปด้วยและเป็นไปโดยง่ายเพราะไม่มีใครค้านหรือให้ข้อคิด ฉะนั้นอย่างน้อยเราควรเลือกคบคน 1. คนเก่งงานเก่งลงทุน 2. คนมีความคิดบวก 3. คนมีวิสัยทัศน์มองไกล 4. คนที่มีจริยธรรมดีตามพระคัมภีร์ทั้งส่วนตัวและครอบครัว 5. คนรักการศึกษา ใครเจอ 3 ใน 5 ก็ควรคบไว้ รักษาความสัมพันธ์ ใช้เวลากับเขา เปิดใจรับแนวคิดของเขามาเยอะหน่อยก็ดีครับ

 

2.การตอบสนองการทรงเรียกสำคัญมาก

นำฝ่ายวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เข้าใจดีว่าพวกเขาไม่ได้กำหนดเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำตั้งแต่แรก แต่เขาตอบสนองต่อการทรงเรียกเข้าสู่งานรับใช้ตลอดช่วงชีวิตของเขา จนพระเจ้านำเขาให้มั่นคงกว้างขวางขึ้น การตอบสนองการทรงเรียกจึงสำคัญมาก

 

3.ความเสียหายใหญ่โตมักมาจากความละเลยเล็ก ๆ

หลายครั้ง ทฤษฎีเหตุแห่งความเสียหายครั้งใหญ่ของ Herbert W. Heinrich อธิบายว่าความเสียหายครั้งใหญ่มักมาจากความละเลยความเสียหายเล็ก ๆ 300 ครั้ง และการยอมรับความเสียหายปานกลางอีก 29 ครั้ง โดยไม่คิดจะแก้ไข ความเสียหายฝ่ายวิญญาณก็เช่นกัน การประนีประนอมเล็ก ๆ อาจนำไปสู่ความเสียหายฝ่ายวิญญาณได้

 

4.หากพระเจ้าอนุญาตให้เผชิญปัญหา พระองค์จะนำเราให้ผ่านไปได้

เราอาจคาดหวังชีวิตที่ราบรื่น แต่ความจริงปัญหาก็อาจเข้ามาบ้าง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไร หากพระเจ้าอนุญาตให้เผชิญปัญหา พระองค์จะนำเราให้ผ่านไปได้ เราต้องเรียนรู้ที่จะวางใจในพระองค์ ตอบสนองในส่วนของเราอย่างดีที่สุด วางใจพระเจ้า

 

5.หลายครั้งการเรียนรู้ที่จะวางใจพระเจ้าเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าขยายชีวิตของเราออก

ารเรียนรู้มาจากอุปสรรคชีวิต ไม่ใช่ความสบาย ๆ ในคอมฟอร์ทโซน ทั้งศาสตร์ของโลกและทางพระเจ้าก็ยืนยันซึ่งกันและกัน ขยายชีวิตออก กล้าหาญในการทำสิ่งที่มีความท้าทาย วางใจในพระเจ้า ไม่ต้องกลัวความยากลำบาก

 

6.เพื่อน จะช่วยรดน้ำฟื้นใจยามที่เราต้องการกำลังใจ

มีเวลาให้เพื่อนหน่อย เป็นตัวของตัวเอง สบายๆ ไม่ต้องวางฟอร์ม คุยอย่างเปิดใจ เพื่อนจะรดน้ำเราในยามที่เราต้องการกำลังใจครับ

 

7.จงเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้เราให้เปลี่ยนโลกในทางที่ดีขึ้นได้

การเป็นคริสเตียนไม่ใช่เพื่อทำงานรับใช้ในคริสตจักร แต่เป็นคนดีที่ส่งอิทธิพลความคิดตามอย่างพระคัมภีร์ออกไปด้วยความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ จงเชื่อว่าคนเพียงเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความห่วงใย สามารถสร้างแรงกระเพื่อมเปลี่ยนแปลงโลกได้เสมอ อย่าหยุดอย่าท้อ ทำความดีต่อไปจนสุด

 

Graphic Design by : Rainnie Design

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง