บทความ

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022” – อ.ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร –

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022

1. ถ้าคุณต้องบริหารงาน สูตร “ตั้ง-นำ-ตาม-เติม” อาจเหมาะกับคุณ

เริ่มจากการ “ตั้งเป้าหมาย (Target)” ซึ่งคุณควรขอการทรงนำจากพระเจ้า เพื่อให้เป้าหมายนั้นสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์

“นำด้วยกลยุทธ์ (Strategy)” การไม่มีกลยุทธ์ก็เหมือนคุณไม่มีแผนที่ คุณอยากไปถึงจุดหมายแต่คุณไม่รู้เส้นทาง คุณก็มีโอกาสหลงทางเสียเวลาหรือไปผิดที่

“ตามด้วยโครงสร้าง (Structure)” โครงสร้างที่ดีจะช่วยทำให้กลยุทธ์นั้นดำเนินไปได้ เหมือนคุณมีจุดหมาย คุณมีเส้นทาง คุณก็ต้องมียานพาหนะที่เหมาะสมด้วย โครงสร้างจะเป็นพาหนะที่ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เติมด้วยทรัพยากร (Resource)” การบริหารงานต้องสมจริงสมจัง อยากได้ผลดกอุดมก็ต้องรดน้ำ พรวนดิน เติมปุ๋ย เติมยา ให้เพียงพอ

2. ถ้าคุณเป็นสามี จงจำกฎ 5 คำนี้ไว้ “ซื่อสัตย์ ให้เกียรติ ดูแล แบ่งเบา ตามใจ”

พระคัมภีร์สั่งให้สามีจงรักภรรยา (เอเฟซัส 5:25) แต่ความรักเป็นนามธรรม ต้องถูกขยายความให้เห็นเป็นภาคปฏิบัติ หากคุณเป็นสามี จงเรียนรู้ที่จะ “ซื่อสัตย์” ต่อภรรยาของคุณ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง ทั้งในการกระทำและในความคิด

จง “ให้เกียรติ” ภรรยาของคุณเสมอ แนะนำภรรยาของคุณกับแขกอย่างเหมาะสม เดินเคียงข้างเธอ พูดดีๆ กับเธอ ไม่ทำเบ่งเสียงแข็งต่อหน้าคนอื่น จง “ดูแล” เธอในทุกด้าน ทั้ง กาย ใจ และวิญญาณจิต พึงระลึกเสมอว่า ภรรยาย่อมอยากให้สามีดูแล อย่าไปคิดเหมาเอาเองว่าภรรยาผมแข็งแกร่งเหมือนหินผา

จงเป็นสามีที่ “แบ่งเบา” ภาระงานต่างๆ ในบ้าน ใครว่างานบ้านเป็นของภรรยา สมัยนี้ทุกคนต้องช่วยกันครับ และจง “ตามใจ” เธอในสิ่งที่ไม่ได้ผิด คุณอาจไม่ได้สนใจหรือนึกว่าสำคัญ แต่ท่องไว้ครับ Happy Wife, Happy Life.

3. ถ้าคุณเป็นผู้นำ “ความโปร่งใส การตรวจสอบ และการปกคลุม” จะช่วยคุณไม่ให้สะดุดล้มแล้วต้องมาเสียใจภายหลัง

อย่าคิดว่าเป็นผู้นำแล้วมารจะไม่สนใจไม่กล้ายุ่ง ตรงกันข้ามครับ ยิ่งคุณเป็นผู้นำ มารยิ่งจ้องทำลายคุณ เพราะมันรู้ว่าถ้าคุณล้ม คนภายใต้ที่ตามคุณมา หรือองค์กรที่คุณดูแล ย่อมสั่นคลอนไปด้วย ดังนั้นจงทำตัวให้โปร่งใส วางระบบให้ตรวจสอบคุณได้ และคุณควรมีใครสักคนที่รู้จักคุณและกล้าที่จะเตือนสติคุณอย่างตรงไปตรงมา

4. ถ้าคุณอยากใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย “อย่าเปิดช่องให้มาร อย่าเอาตัวเข้าสู่การทดลอง”

สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ ศิษยาภิบาล หรือแม้แต่ศาสนาจารย์ยังรู้พลั้ง ไม่มีใครแก่เกินเรียน และไม่มีใครแกร่งเกินจะผิดพลาด ดังนั้น ป้องกันย่อมดีกว่าแก้ไข อย่าเปิดช่องให้มาร อย่านึกว่าตนรู้เยอะแล้ว พลาดอะไรมาเยอะ รู้ทันมาร เข้มแข็งสุดๆ เพราะเมื่อใดที่คุณหยิ่ง ก็เหมือนคุณเจาะรูเล็กๆ ไว้ใต้ท้องเรือ ไม่ช้าก็เร็วเรือก็ต้องล่มแน่ๆ

5. ถ้าคุณต้องสร้างสาวก “สิบปีไม่พอ ต้องยี่สิบปี แค่รุ่นถัดไปไม่ได้ ต้องสองรุ่นถัดไป”

หลายปีก่อนผมพูดถึงสูตร “สิบปีกำลังดี” โดยเน้นให้การสร้างสาวกต้องลงไปถึงคนอายุน้อยกว่าตนเองสิบปี ถือเป็นช่วงห่างของอายุที่น่าสนใจ แต่มาปีนี้ผมเรียนรู้เพิ่มเติมว่า เราต้องมองไปถึงคนอายุน้อยกว่าตัวเราถึงยี่สิบปี และสร้างไปถึงอีกอย่างน้อยสองรุ่น เพราะสิบปีหรือหนึ่งรุ่นเพียงพอกับการรักษาสภาพ แต่ถ้าอยากให้งานขยายและเติบโตอย่างยั่งยืนต้องยี่สิบปีหรืออย่างน้อยสองรุ่น

6. ถ้าคุณมีหน้าที่เทศนาสั่งสอน “วันอาทิตย์ไม่พอ ต้องทุกวัน บนเวทีไม่พอ ต้องบนออนไลน์ด้วย”

หากใครยังยึดติดกับวันอาทิตย์ว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์และเวทีคือที่เดียวสำหรับการเทศนา คุณกำลังพาคริสตจักรไปสู่ความพ่ายแพ้ แพ้ต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ค.ศ.นี้คุณต้องมองว่า “ทุกวันคือวันศักดิ์สิทธิ์” และ “เวทีของคุณอยู่ทุกที่”

คุณต้องให้คำสอนและคำเทศนาถูกเผยแพร่ทุกวันและทุกช่องทาง เพื่อคนมากที่สุดจะได้รับพระพรจากคำสอนและคำเทศนาของคุณ เพื่อให้ข่าวประเสริฐไปถึงคนที่ต้องทำงานวันอาทิตย์และไม่สามารถมาฟังคุณพูดจากเวทีได้

7. ถ้าคุณกำลังอายุมากขึ้น “การเลือกให้ดี” คือทักษะที่สำคัญและยากขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อเราอายุยังน้อย การลองผิดลองถูกถือเป็นเรื่องดีมากกว่าเสีย เพราะความผิดพลาดคือโอกาสของการเจริญเติบโต แต่เมื่อคุณอายุมากขึ้น เมื่อคุณมีตำแหน่งและบทบาทที่สูงขึ้น ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย อาจส่งผลเสียอย่างมาก และโอกาสที่จะแก้ไขก็ลดน้อยลงไปด้วย

ดังนั้นทักษะการเลือกให้ดีจึงจำเป็นมาก และเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนตั้งแต่ยังอายุน้อย ชีวิตคือทางเลือก และการเลือกเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของชีวิต ดังนั้นจงเลือกให้ดี มีหลักให้ชัด พึ่งพาพระเจ้าและทุกปัจจัยที่เป็นไปได้ เพื่อช่วยให้คุณเลือกให้ถูก มากกว่าผิด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง