บทความ

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – บอย สิทธิกุล บุญอิต

"7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023" - บอยด์ สิทธิกุล บุญอิต | Christlike

 

  1. เลิกความคิดสร้างตัวเองเป็น “His-tory” เพื่อให้โลกจำคุณ แต่หันมาสนใจสร้าง “My-story” ในเวลาที่เหลือเพื่อตัวเอง
  2. กล้าที่จะปฏิเสธความคาดหวังของคนอื่นที่ได้ประโยชน์จากความสามารถของคุณ แล้วหันมาให้เวลาสนใจคนใกล้ตัวที่เห็นคุณค่าของคุณจริง ๆ
  3. ไม่ใช่ว่าการทำ surprise จะดีทุกครั้ง อย่า offside พระเจ้าในการทำอะไรเพื่อพระองค์ แต่จงหันมาสนใจพระองค์ว่าแล้วค้นหาว่าจริง ๆ ว่าทรงต้องการอะไรจากคุณ แล้วจึงลงมือทำโดยวิธีของพระองค์
  4. หัดสังเกตและมองพระคุณพระเจ้าในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ  – “See God’s grace through the eyes of your inner child.”
  5. ลองหาเวลาค่อย ๆ จัดบ้าน สิ่งเล็ก ๆ ที่ถูกทิ้งไว้ในตู้เก็บของหรือลิ้นชักห้าปีสิบปี เมื่อเอามากองรวมกันมันจะสอนคุณว่าเราเคยใช้เวลาและชีวิตอย่างไร้สาระในอดีตอย่างไร
  6. ชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า คือความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างคุณกับพระองค์ เพราะฉะนั้นอย่าพยายามคาดหวังว่าจะได้รับการแก้ปัญหา ยอมรับหรือหลุดจากพันธนาการต่าง ๆ  จากสังคมโบสถ์ พี่น้องคริสเตียน ฯลฯ หากคุณยังไม่ได้เริ่มต้นทำความรู้จักและยอมจำนนกับพระองค์จริง ๆ
  7. เรียนรู้การเดินทางของชีวิตจากบุคคลใกล้ตัวหรือเพื่อนที่จากไป แนะนำให้หาเวลาเงียบ ๆ นั่งฟังเพลง “เวลาที่แสนสั้น” ของ Crossover Music แล้วคิดตามเนื้อร้องในทุกประโยค

 

Graphic Design by : Rainnie Design

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง