บทความ

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – ศจ.สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

"7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023" - ศจ.สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร | Christlike

 

  1. การรอคอยที่ดีต่อใจ คือการวางใจในพระเจ้าระหว่างรอคอย

 

  1. เราไม่จำเป็นต้องผิดหวัง เมื่อพระเจ้าไม่ได้ตอบในสิ่งที่เราขอ   เพราะพระเจ้าจะทรงให้สิ่งที่ดีกว่าแม้เราไม่ได้ขอ

 

  1. ความรักที่ฉาบฉวย ไม่นานก็จืดจาง แต่ความรักที่ยืนนาน มาจากการอุทิศตัว

 

  1. ทุกการกระทำมีผลลัพธ์ ถามตัวเองให้ชัด ๆ ว่าต้องการผลลัพธ์อะไรจากการกระทำ

 

  1. การเห็นตัวเองห่างไกลจากพระลักษณะของพระเจ้ามากเท่าไร  ยิ่งทำให้อยากเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น

 

  1. ไม่ใช่ทุกปัญหาที่มนุษย์จะเข้าใจ แต่พระเจ้าทรงเข้าใจเราในทุกปัญหา

 

  1. สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าดีหรือร้าย ถ้าเราตอบสนองพระเจ้าอย่างถูกต้อง พระองค์จะทรงกระทำให้เกิดผลดีแบบที่เราประหลาดใจ

 

Graphic Design by : Rainnie Design

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง