บทความ

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022” – พรทิพย์ และ ศาโรจน์ เลิศสิทธิชัย –

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022

1. ชนะใจพระเจ้า

เราได้เรียนรู้การชนะใจพระเจ้า ผ่านทางพระคุณความรักและการจ่ายราคาของพระองค์
เราเติบโตและลงลึกในความรัก ทำให้เราสามารถรักผู้อื่นได้มากขึ้น ไม่ใช่เพราะเขาทำดีกับเรา แต่เพราะความรักของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงหัวใจของเรา เมื่อเรารักพระองค์ โฟกัสของเราเปลี่ยนไป เป็นการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น และสิ่งนี้ทำให้เราเห็นการอวยพรที่มาถึงจริง ๆ เพราะนั่นคือพระสัญญาของพระองค์ “พระองค์ทรงช่วยคนที่รักพระองค์ ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง” หัวใจของพระองค์อยู่ที่ผู้คน

2. การรับมือกับคนที่ยาก และซับซ้อน​ (Complicated People)

เรารู้ว่าไม่มีใครสมบูรณ์ เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า เมื่อเราเจอคนที่ยากจะรับมือ เราถามตัวเองก่อนว่า พระเจ้าทรงจัดการกับความยาก ความเป็นตัวตนของเราอย่างไร และเราเลียนแบบพระองค์ เราเรียนรู้ที่จะไม่แปลกใจกับการที่ต้องพบเจอกับคนที่ยาก ๆ ซับซ้อน เราอธิษฐานเผื่อเขา เพราะตระหนักว่าหลายครั้งเราเองก็อาจเป็นคนที่ยากจะรับมือสำหรับผู้อื่นเช่นกัน

3. การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ถ้าคริสตจักร คริสเตียน หรือแม้แต่ชุมชน ไม่ได้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เราก็ไปไม่ได้ไกล เราได้เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันกับคนที่แตกต่างและมีความหลากหลาย เพราะพระเจ้าส่งคนเหล่านี้มาเพื่อเสริมสร้างเรา ให้เรายอมรับกันและกัน ใช้ศักยภาพ ความสามารถที่แตกต่างมาเพื่อเสริมสร้างกัน เสริมสร้างชุมชน เพราะต่อให้คนที่ไม่น่ารักออกไป คนใหม่ก็จะเข้ามา

4. เราเป็นคนประเภทไหน

บางคนตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและคิดว่าวันนี้เป็นอีกวันที่ต้องเจอกับปัญหามากมาย ชีวิตมีแต่ความเครียด ความกังวล แต่บางคนตื่นขึ้นมาพร้อมกับคิดว่า วันนี้จะเป็นวันที่ดี และทำสิ่งดี ๆ ให้กับผู้คนที่พบเจอ เราเรียนรู้และเลือกที่จะใช้ชีวิตเป็นคนประเภทหลังมากกว่า เรามองให้ทุกวันใหม่เป็นวันที่ดี ที่ยังมีลมหายใจ เรามองหาโอกาสในการออกไปเป็นพรให้กับผู้อื่น การช่วยเหลือ หนุนใจ เราอยากเป็นคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี มากกว่าชีวิตที่มีแต่ความกังวล

5. การอธิษฐานที่เกิดผล

เราไม่สามารถอธิษฐานให้เกิดผลได้โดยปราศจากความเข้าใจในพระวจนะพระเจ้า เมื่อเราได้อ่าน ใคร่ครวญ เรียนรู้พระวจนะ ทำให้เราได้เติบโตและลงลึกกับการอธิษฐานมากขึ้น เห็นแบบอย่างชีวิตของผู้คนในพระคัมภีร์ ไว้วางใจพระเจ้ามากขึ้น เคลื่อนไปกับการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้น

6. การอธิษฐานกลุ่มทำให้เกิดพลัง

การอธิษฐานส่วนตัวเป็นเรื่องที่ดีและขาดไม่ได้ แต่การอธิษฐานแบบกลุ่มจะช่วยให้เกิดพลังมากขึ้น เราได้เรียนรู้ เห็นคุณค่าของการรวมตัวกันเพื่ออธิษฐาน เราได้เห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เราได้เห็นคนที่อ่อนกำลังได้รับกำลังใจมากขึ้น และการรวมกันอธิษฐานยังทำให้เรามีวิสัยทัศน์ไกลมากขึ้น เพราะมนุษย์ทุกคนไม่สามารถเติบโตได้ด้วยการใช้ชีวิตเพียงลำพัง แต่เราต้องมีกันและกัน

7. ประตูบานใหม่

เราได้เรียนรู้การรับใช้ที่ไม่หยุดเพียงแค่จุดเล็ก ๆ พระเจ้าสอนให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้น ภาพใหญ่มากขึ้น การให้เราได้ใช้ศักยภาพ ความสามารถที่มีเพื่องานที่ยิ่งใหญ่ อย่าจำกัดตัวเอง แต่กล้าที่จะเคลื่อนไปกับการทรงเรียก กล้าท้าทายคน เพื่อการเกิดผลมากขึ้น เวลาเป็นสิ่งที่มีค่า และแสนสั้น เมื่อพระเจ้าทรงเรียก พระองค์จะทรงโปรดรับรองงานนั้นเอง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง