บทความ

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – ศจ.เจริญ ยธิกุล

"7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023" -ศจ.เจริญ ยธิกุล| Christlike

1.อย่าให้ขาด อย่าลืมสันติสุขของพระเจ้า

เพราะสันติสุขเป็นรากฐานของชีวิต  สมัยมาติน ลูเธอร์ ผู้ปฏิรูปศาสนาโปรเตสแตนต์ยังมีชีวิตอยู่ ท่านหน้าบูดบึ้งเนื่องจากความเครียด
ที่ถูกโจมตี วันหนึ่งภรรยาของท่านใส่ชุดดำและทำใบหน้าโศกเศร้า   มาติน ลูเธอร์ จึงถามภรรยาว่าเธอใส่ชุดดำทำไมและหน้าตาก็หม่นหมอง  ภรรยามาติน ลูเธอร์ จึงตอบว่าฉันไว้อาลัยงานศพพระเยซู พระองค์ตายแล้ว 

มาติน ลูเธอร์ จึงตำหนิภรรยาว่า พระคริสต์ฟื้นจากความตายแล้ว ไม่ต้องอาลัยโศกเศร้าหรอก ภรรยาท่านจึงตอบกลับว่า หากพระคริสต์ฟื้นจากความตายแล้ว คุณทำไมหน้าตาบูดบึ้งตลอดเวลา ยังกับว่าพระองค์ตายไปแล้ว จากนั้นท่านก็ยิ้มแย้มต่อสู้กับศาสนจักรต่อไป

 

2.ดำเนินในความรัก คำสอนพระคริสต์คือให้เรารักกันและกัน 

ก่อนยอห์น (ผู้เขียนพระธรรมยอห์นและวิวรณ์) จะเสียชีวิต ท่านพูดกับสาวกคนสนิทบ่อย ๆ ว่า ลูกเอ๋ยจงรักกันและกัน ทำทุกสิ่งด้วยความรัก เพราะรักเพื่อนบ้าน ทำตามบัญญัติครบถ้วน  

 

โรม 13:10 ความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลย  เหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน

 

3.ตั้งใจจะจบดี

เพราะเริ่มต้นพลาดแก้ไขได้ แต่บั้นปลายจบไม่ดี อาจไม่มีโอกาสอีก การประพฤติของวันนี้ส่งผลต่ออนาคต

 

4.ติดสนิทกับพระเจ้า

เราจะเติบโตด้วยพระคำ นิสัยจะเปลี่ยนด้วยการติดสนิท อธิษฐาน จิตวิญญาณจะเติบโตด้วยการนมัสการ สามสิ่งนี้จึงอย่าขาด

ยอห์น 15:5 ..  ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา  ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก  

 

5.ต้องทิ้ง อย่าเสพติดเป็นทาสสิ่งใด


แม้ชีวิตจะมีเสรีภาพ แต่อย่าให้เสรีภาพในการทำบาป ผิดจริยธรรมและเสพติด จนห่างจากพระเจ้า

 

1 โครินธ์ 6.12  ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ ..ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย

 

6.เข้าใจผู้อื่นแม้ผู้ทำผิด

เพราะเราแต่ละคนมีจุดอ่อน อุบัติเหตุในชีวิต การเลี้ยงดู สภาพแวดล้อมต่างกัน การช่วยผู้กลับใจใหม่ จึงเป็นสิ่งดีงามในสายพระเนตรของพระเจ้า 

 

กาลาเทีย 6:1-2 ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย  แม้จับผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้  ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ  จงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่  โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วย จงช่วยรับภาระของกันและกัน  ท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์

 

7.ใช้เวลาให้ถูก อยู่ในวาระที่ถูก 

วาระหว่านอย่าเกี่ยว วาระเก็บเกี่ยวอย่าไปหว่าน และเรียนรู้ ศึกษา พัฒนา รับใช้ ดำเนินตามอายุ วาระ สถานการณ์ของตนเอง  

 

#ขอให้มีความสุขในเทศกาลปีใหม่ครับ 

Graphic Design by : Rainnie Design

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง