บทความ

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022” – เจฟฟรี่ มาร์คว๊าร์คเสน –

7 ข้อที่ได้เรียนรู้ในปี 2022 – Jeffrey Marquardsen

1. บทเรียนจากการถอนฟันผุ(ที่เกินเยียวยา)และจัดฟันใหม่

บางครั้งบาดแผล/ความบาปในชีวิตที่มันฝังลึก ก็จำเป็นที่จะต้องถูกถอนให้ถึงรากถึงโคน ชีวิตถึงจะได้รับการจัดระเบียบใหม่ได้

2. ครอบครัวคือความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้ามอบให้เรา ดูแลเขาให้ดี และนำเขาให้เดินในทางพระเจ้า

3. จงช้าในการพูด ช้าในการโกรธ และช้าในการกดซื้อของในวันโปรฯ 11.11 / 12.12 ต่างๆ 🤣🤣

4. จงมองหาสถานที่ที่จะใช้ของประทานที่พระเจ้ามอบให้ท่านอยู่เสมอ

5. ประโยคเหล่านี้ที่ได้ยินบ่อย และเคยประสบเองบ่อยมาก แต่เป็นความจริงที่ความหมายไม่เคยเก่าลงเลย “พระเจ้าทันเวลาเสมอ” / “จังหวะและเวลาที่พระเจ้าเตรียมไว้ ดีที่สุด” / “ไม่ช้าและไม่สาย ไม่รีบร้อนตามใจฉัน”

6. ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดผล เริ่มต้นจากการยอมจำนน

7. เมื่อคนที่รักมากๆ ถูกพรากจากไปอย่างกะทันหัน และในใจเราเริ่มมีคำถามว่า “ทำไมพระองค์ถึงอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้น?” บุคลิกภาพของพระเจ้าที่เราควรย้ำกับตัวเองและจำไว้ให้มั่นก็คือ “พระองค์ดี”

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง