บทความ

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – อ.วาระ มีชูธน

1.GOD First

พระเจ้าต้องเป็นเหตุผลแรกและเหตุผลเดียว ถ้าไม่มีพระองค์ในสมการ ผลที่ออกมาก็ไม่มีคุณค่า ถ้าไม่มีพระเจ้า ครอบครัวก็เป็นแค่ญาติ ถ้าไม่มีพระเจ้า คริสตจักรก็เป็นแค่อาคาร ถ้าไม่มีพระเจ้า ชีวิตก็เป็นแค่ลมหายใจ ถ้ามีพระองค์ มีทุกอย่าง ถ้าไม่มีพระองค์ ต่อให้มีทุกอย่าง ก็ไม่มีทางสมบูรณ์ 

 เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย ยอห์น 15:5 

2.Destination vs Journey?

มีคนเคยถามผมว่าอะไรสำคัญกว่าระหว่างเป้าหมาย หรือการเดินทางสู่เป้าหมายนั้น แต่ก่อนผมเคยตอบว่าการเดินทาง เพราะการเดินทางคือประสบการณ์ที่ก่อให้เราเป็นเราเมื่อเราไปถึงเป้าหมาย  แต่ยิ่งโตยิ่งเรียนรู้ว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเป้าหมาย หรือ การเดินทางนั้นก็คือ ผู้ร่วมทาง คนที่เดินไปกับเราใน journey นั้นต่างหากที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าคนนั้นจะเป็น คู่ชีวิตคนนั้นที่คอยเคียงข้าง เพื่อนคนนั้นที่อยู่ในยามลำบาก หรือ ใครคนนั้นที่เดินเข้ามาในยามที่คนอื่นเดินออก ผู้ร่วมทางจึงสำคัญที่สุด  

แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์… สดุดี 23:4

3.Pain Teaches What Pleasure Can’t

ความเจ็บปวดเป็นครูที่ดีกว่าความสุข ตลอดปี 2023 มีความทุกข์ที่เข้ามาในชีวิตในหลายรูปแบบ และมีน้อยคนในชีวิตที่จะรู้และเข้าใจ แต่ก็ขอบคุณพระเจ้า เพราะความทุกข์ความเจ็บปวดเหล่านี้  นำทางเราให้มีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างที่ความสุขไม่สามารถพาเราไปได้  ได้เห็นความยิ่งใหญ่  ได้เห็นพระคุณ  ได้เห็นความซื่อสัตย์ และความรักของพระองค์อย่างมากมาย  และที่สำคัญ ทำให้เราเห็นใจคนที่มีความทุกข์อย่างเรา ทำให้เราเข้าใจในความเจ็บปวดของคนอื่น 

‘พระองค์ทรงช่วยกู้ผู้ทุกข์ยากไว้ด้วยความทุกข์ยากของเขา และทรงให้ความลำเค็ญเบิกหูของเขา’  โยบ 36:15

4. Eternal Accomplishment

ความสำเร็จจะถูกวัดได้ในนิรันดร์กาล  ได้มีโอกาสนั่งคุยกับบุคคลสำคัญคนหนึ่งในชีวิต และพูดคุยถึงความสำเร็จในความเป็นผู้รับใช้ จำนวนสมาชิก คุณภาพของคริสตจักร  เป้าหมายและการวัดค่า ยิ่งคุยก็ยิ่งต้องกลับมาวิเคราะห์ว่าอะไรคือความสำเร็จที่แท้จริง และจะถูกวัดค่าได้อย่างไร เพราะถึงแม้ว่าโลกนี้จะวัดค่าความสำเร็จด้วยตัวเลข (คนในคริสตจักร, เงินในบัญชี, จำนวนผู้ติดตาม, รายได้ต่อปี) แต่สำหรับตัวผม มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ว่า ชีวิตของเรามีผลกระทบ และนำชีวิตคนอื่นให้เห็นความรักของพระเจ้ามากแค่ไหน  เชื่อฟังพระองค์แค่ไหน  เป็นเหมือนกับพระองค์แค่ไหน?  Men judge success on Amount, God judge our success on obedient มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้  อย่าให้มาตรฐานความสำเร็จของโลกนี้ทำให้เราท้อใจในความสำเร็จที่แท้จริง  

‘เพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไร แต่พระเจ้าผู้ทรงให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญ คนที่ปลูกและคนที่รดน้ำก็เป็นพวกเดียวกัน และทุกคนก็จะได้บำเหน็จตามการงานของตน’ 1 โครินธ์ 3:7-8

5.Chisel Me to be like YOU

สกัดข้าพระองค์จนเหมือนกับพระองค์   สิ่วเป็นแท่งเหล็กคมที่ใช้ไว้สกัด ไม้ หรือ หิน เพื่อจะให้ออกมาตามแบบในใจของผู้สกัด ในปีที่ผ่านมาพระเจ้าได้ทรง แกะสลัก และสกัดหลายอย่างในชีวิตออกไป และบางอย่างก็เป็นสิ่งที่เรารัก หลายอย่างก็เป็นสิ่งที่เราหวง แต่เราจะเป็นเหมือนกับพระองค์ไม่ได้เลยถ้าเราไม่เข้ามาหาพระองค์ และขอพระองค์ทรงแกะสลักชีวิตของเรา  ส่วนเกินต่างๆ  ความบาปในชีวิต ความดื้อ ความหยิ่ง และทุกครั้งที่พระองค์ทรงสกัดสิ่งเหล่านี้ออก ก็ด้วยความเจ็บปวด  แต่ก็เพื่อที่เราจะเป็นเหมือนกับพระองค์ คำอธิษฐานในปี 2024 นี้คือคิดเราออกจะส่งสกัด แกะสลัก จนไม่เหลือตัวของเรา และมีแต่ตัวของพระองค์ 

‘ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า’ กาลาเทีย 2:20

6. We plan, God approves

แผนการอยู่ที่เรา แต่พระเจ้าเป็นผู้อนุมัติ  ในปี 2023 มีหลายอย่างที่วางแผนจะไม่ได้เกิดขึ้น และมีหลายอย่างที่ไม่ได้วางแผน จะกลับกลายเป็นความสำเร็จ จนค้นพบความจริงที่เรียนรู้ คือ ไม่ว่าเราจะวางแผนอะไร พระเจ้าต้องเป็นผู้อนุมัติให้เกิดขึ้น  พิมพ์เขียวไม่ว่าจะออกแบบมาดีอย่างไร ก็ต้องถูกเซ็นรับรองโดยสถาปัตยกรเอกอย่างไร ชีวิต ครอบครัว  การเงิน แผนการ อนาคตของเราก็ต้องได้รับการเซ็นรับรองโดยพระองค์ฉันนั้น  หากสำเร็จ ผิดพลาด  ล้มเหลวอย่างไร พระองค์จะเป็นผู้รับผิดชอบ เราจึงมอบทุกอย่างที่เราจะต้องไว้ในมือของพระองค์

‘แผนงานความคิดเป็นของมนุษย์ แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระยาห์เวห์ ทางทุกสายของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาเอง แต่พระยาห์เวห์ทรงตรวจดูจิตใจ จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระยาห์เวห์ แล้วแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนา’ สุภาษิต 16:1-3

7.Hold on to GOD’s promises

ยึดพระสัญญาของพระเจ้าเป็นเสาเข็ม เพราะเมื่อเวลาลมพายุของชีวิตพัดเข้ามา  และชีวิตของเราก็โคลงเคลง ความฝัน  ความหวัง  ความเชื่ออาจจะหายไป แต่สิ่งที่จะยังคงอยู่ คือพระคำสัญญาของพระเจ้าในชีวิต และสิ่งนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ในปี 2023 มีหลายอย่างที่ถาโถมเข้ามาจนบางครั้งเหมือนจะจมอยู่ในปัญหาทั้งเป็น  พระสัญญาของพระเจ้าที่ผมกัดติด ยึดไว้เสมอ ไม่ว่าจะดีจะร้าย ไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจน ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ พระคำในอิสยาห์ 41:9-10 จะยังคงนำชีวิต เป็นสมอ เป็นหางเสือ ให้เเล่นต่อไปในปี 2024

‘เจ้าผู้ที่เรานำมาจากปลายแผ่นดินโลก และเรียกมาจากที่ไกลสุดของโลก แล้วพูดกับเจ้าว่า “เจ้าเป็นผู้รับใช้ของเรา เราได้เลือกเจ้าและไม่ปฏิเสธเจ้า” อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะเสริมกำลังเจ้า เราจะช่วยเจ้า เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา ‘ อิสยาห์ 41:9-10

 

Graphic Design by : Rainnie Design

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง