กิจกรรม

40 วัน อธิษฐานแห่งชาติ

เตรียมใจ เตรียมชีวิตฝ่ายวิญญาณ เตรียมร่างกายให้พร้อม รวมพลังอธิษฐานอดอาหาร อวยพรประเทศไทย
1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2019

“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” (มัทธิว 6:10)

ดาวน์โหลดคู่มือเฝ้าเดี่ยว อดอาหาร อธิษฐาน 40 วัน คลิกที่นี่

 

ติดตามข่าวสาร เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย ได้ที่ เพจ Bless Thailand Prayer Networks
หรือเพจ Thai Christian Vision

 

Date & Time

1st October, 2019 12:00 AM

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง