บทความ

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022” – อ.ชาติชาย จารุวาที –

"7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022" - อ.ชาติชาย จารุวาที -

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022

1. การมีหรือไม่มีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีหรือยังไม่มี แต่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกว่าอยากมีสิ่งที่ยังไม่มีมากแค่ไหน

การเรียนรู้ที่จะพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ทำให้เราไม่ได้รู้สึกขาดแคลนมากอย่างที่เราเคยรู้สึก ดังเช่นที่พระธรรม 1 ทิโมธี 6:6-9 บันทึกไว้ว่า “6อันที่จริง การอยู่ในทางพระเจ้าพร้อมกับมีความพอใจก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวง 7เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกเช่นไร เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้เช่นกัน 8ถ้ามีอาหารและเสื้อผ้า เราก็ควรพอใจในสิ่งเหล่านั้น”

2. ความรักคือการยินดีที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนที่ตนรัก ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงคนที่ตนรักเพื่อความยินดีของตนเอง

การได้ประกอบพิธีแต่งงานหลายพิธีในปีที่ผ่านมาทำให้ผมได้ช่วยคู่หมั้นหลายคู่ทบทวนว่าเราไม่ได้แต่งงานเพื่อจะได้รับความสุข แต่แต่งงานเพื่อจะทำในสิ่งที่ทำให้คนที่เรารักนั้นมีความสุขได้มากขึ้น (1 โครินธ์ 13:7)

3. ไม่มีครูคนไหนที่สมบูรณ์แบบฉันใด อย่าปล่อยให้ความบกพร่องของคนบางคนมาทำให้คุณเสียโอกาสที่จะเรียนรู้บทเรียนบางบทเรียนจากพวกเขาฉันนั้น

ผมเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากคนบางคนได้เสมอ แม้บางครั้งจะเป็นการเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงการทำในสิ่งที่เขาทำก็ตาม เพราะมีบางคนบอกผมว่าคนฉลาดที่แท้จริงฟังคำตักเตือนได้เสมอโดยไม่สำคัญว่าเขาจะเห็นด้วยกับคำตักเตือนนั้นหรือไม่ (มัทธิว 23:3)

4. มันไม่ใช่เรื่องผิดที่จะยอมรับว่าคุณรู้สึกอย่างไร แต่จงยืนหยัดในการตอบสนองอย่างถูกต้องเสมอไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรก็ตาม

ความรู้สึกเป็นสิ่งที่ควบคุมได้แต่ห้ามไม่ให้เกิดเลยนั้นคงไม่ได้ การควบคุมความรู้สึกเป็นเพียงแค่ครึ่งทางของการบริหารความรู้สึก เพราะปลายทางที่แท้จริงนั้นคือการ “แสดงความรู้สึก” ด้วยท่าทีที่เหมาะสมตามคำสอนในพระคัมภีร์ ไม่ใช่แค่ควบคุมหรือเก็บกดมันไว้ตลอดไป (เอเฟซัส 4:26)

5. ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้าอยู่ในสภาพที่ดี ความสัมพันธ์ที่คุณมีต่อคนอื่นๆ ก็จะดีตามไปด้วย

ดังนั้นถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนอื่นอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่รู้ตัวว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้าในบางเรื่องนั้นอยู่ในสภาพที่ไม่ดีเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคนที่คุณไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาได้ (1 ยอห์น 4:20-21)

6. เมื่อมีคนขอให้คุณพูดตรงๆ กับเขาอย่างเปิดเผย อย่าเพิ่งรีบเชื่อหรือรีบทำตาม

เพราะคนบางคนก็ตั้งใจดีที่จะเรียนรู้จากคำพูดตรงๆ แต่กลับไม่แข็งแรงพอที่จะทนฟังคำแนะนำแบบตรงๆ นั้นได้ ที่สำคัญคือการ “พูดตรงๆ” นั้นเป็นคนละเรื่องกับการ “พูดแรงๆ” เพราะคนบางคนชอบพูดแรงๆ แต่คิดว่าตัวเองเป็นคนพูดตรงๆ การพูดตรงๆ นั้นมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างและพูดด้วยท่าทีที่อ่อนสุภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะสิ่งที่ “ตรง” นั้นคือเนื้อหาที่พูด ไม่ใช่ท่าทีอันแข็งกร้าวในการพูด (เอเฟซัส 4:15)

7. อย่าเอาชนะศัตรู แต่จงเอาชนะ “ความเป็นศัตรู”

เพราะผลที่ได้รับนั้นยิ่งใหญ่กว่าการเพียงแค่เอาชนะใครบางคน การเอาชนะใครบางคนอาจจะทำให้คุณสะใจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ความสะใจนี้จะไม่ได้สร้างสันติสุขหรือความรู้สึกปลอดภัยที่แท้จริงให้กับคุณ เพราะคุณหลังจากที่ได้ชัยชนะนั้นคุณก็ยังคงรู้สึกหวาดระแวงการแก้แค้นเอาคืนจากคนที่คุณเอาชนะหรือจากคนใกล้ชิดของเขา ศัตรูที่แท้จริงคือสิ่งที่ทำให้เกิดการเป็นศัตรู สิ่งนั้นต่างหากที่คุณต้อง “เอาชนะ” (โรม 12:20-21)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง