บทความ

25 เกร็ดความรู้คริสต์มาสที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้

1. วันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันสมมติขึ้นเพื่อระลึกถึงการประสูติของพระเยซู ก่อนนี้ชาวโรมันใช้วันนี้เป็นเทศกาลบูชาดวงอาทิตย์ พอภายหลังชาวโรมันเปลี่ยนมาเชื่อในพระเยซูมากขึ้น เลยยกเลิกเทศกาลเดิม แล้วเอาวันนี้มาเฉลิมฉลองเป็นคริสต์มาสแทน

2. และแน่นอน มันไม่ใช่วันเกิดซานตาคลอส ตำนานของซานตาคลอสนั้นอ้างอิงมาจากเซนต์นิโคลัสซึ่งท่านเสียชีวิตในวันที่ 6 ธันวาคม

3. คริสต์มาส แปลง่ายๆ ว่า บูชาพระคริสต์

4. ที่พระเยซูเกิดในรางหญ้า เพราะช่วงนั้นโรงแรมเต็ม ปีที่พระเยซูเกิด โรมันริเริ่มทำสำมะโนประชากร ชาวยิวเลยต้องเดินทางกลับบ้านเกิด ทำให้ช่วงนั้นมีคนเดินทางจำนวนมาก โรงแรมห้องเต็มหมด พ่อแม่พระเยซูจึงต้องไปนอนในคอกวัวแทน

5. พระเยซูเกิดที่เบธเลเฮม เพราะเป็นเมืองต้นกำเนิดของโยเซฟ จึงเดินทางมาขึ้นทะเบียนสำมะโนประชากรที่นี่และเป็นช่วงที่นางมารีย์คลอดพระเยซูพอดี

6. แต่พระเยซูถูกเรียกว่า “เยซูชาวนาซาเร็ธ” เพราะเมืองนาซาเร็ธเป็นเมืองที่โยเซฟและนางมารีย์เลี้ยงพระเยซูให้เติบโตขึ้นมา

7. ปัจจุบัน เมืองเบธเลเฮมอยู่ในเขตเวสต์แบงค์ ดินแดนปาเลสไตน์

8. พระเยซูสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิด ดาวิดคนนั้นแหละ ที่สู้กับยักษ์โกไลแอธและชนะด้วยการใช้สลิงเขวี้ยงหิน

9. อาชีพของพระเยซู คือ ช่างไม้

10. เยซู เป็นภาษากรีก แปลว่า พระผู้ช่วยให้รอด ซึ่งตรงกับคำว่า โยชูวา ในภาษาฮีบรู

11. ส่วนคำว่า คริสต์ นั้นมาภายหลัง เป็นภาษากรีกเช่นกัน แปลว่า ผู้ที่ถูกเจิม ซึ่งตรงกับคำว่า เมสสิยาห์ (Messiah) ในภาษาฮีบรู

12. ช่วงแรกหลังคลอด โยเซฟและนางมารีย์ พาพระเยซูไปอยู่อียิปต์ เพราะกษัตริย์เฮโรดกลัวคำพยากรณ์ที่ว่าจะมีพระผู้ช่วยให้รอดมาเกิด เลยสั่งให้ตามหาพระเยซู เมื่อหาไม่เจอ เลยสั่งฆ่าเด็กทารกที่อายุต่ำกว่าสองขวบในหมู่บ้านเบธเลเฮมและใกล้เคียง โยเซฟและมารีย์เลยต้องพาพระเยซูหนีไปอียิปต์ รอจนกระทั่งเฮโรดสิ้นพระชนม์จึงกลับมา

13. มีคำทำนายหรือคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซู  300 กว่าข้อ ที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์โบราณ

14. คนยิวจำนวนหนึ่งเข้าใจผิดว่าพระเยซูจะมาเป็นกษัตริย์ปลดปล่อยจากการเป็นทาสของโรมัน แต่จริงๆ แล้ว พระเยซูมาเพื่อปลดปล่อยทุกคนให้หลุดจากการเป็นทาสจากความบาปต่างหาก

15. ที่ได้ยินคำเรียกพระเยซูว่า “พระบุตรพระเจ้า” นั้น จริงๆ แล้วพระเยซูไม่ใช่ลูกของพระเจ้า คำว่า “พระบุตรพระเจ้า” นั้นเป็นคำเรียกพระเยซู คล้ายๆ สมญานามอย่างหนึ่ง พระเยซูไม่ใช่ลูกพระเจ้า และพระเจ้าก็ไม่เคยมีลูก แต่พระเยซูคือพระเจ้าเองที่ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์

16. เรื่องการตกแต่งคริสต์มาสนั้น ที่นิยมใช้ต้นสนมาตกแต่ง เพราะเป็นต้นไม้ไม่ผลัดใบ และมีความหมายซ่อนอยู่ คือ การมีชีวิตที่ยืนยาว เขียวสดอยู่เสมอ

17. สีที่นิยมใช้ตกแต่งในคริสต์มาสมีอยู่ 4 สี คือ เขียว แดง ขาว ทอง

18. สีเขียว (เขียวมะกอก) มาจากสีต้นสนและไม้ไม่ผลัดใบ สะท้อนถึงความสดชื่น ความหวัง ชีวิตใหม่

19. สีแดง มาจากสีของผลของต้นฮอลลี่ สะท้อนถึงความรักและเกี่ยวเนื่องกับพระโลหิตพระเยซูที่สละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้ทุกคน

20. สีขาว มาจากสีของหิมะ สะท้อนถึงความบริสุทธิ์ปราศจากบาปของพระเยซู

21. สีทอง มาจากสีของดวงดาวที่นำทางโหราจารย์ไปพบพระเยซู สะท้อนถึงสิ่งมีค่าที่เรารอคอย

22. วันคริสต์มาสคนไทยมักไปเดินห้าง แต่คนต่างประเทศมักอยู่บ้าน และห้างร้านต่างๆ มักจะปิด

23. คริสต์มาสกับอีสเตอร์นั้นเชื่อมโยงกัน เหมือนหนังภาคแรกและภาคจบ

24. เหตุผลของคริสต์มาส คือ พระเยซูมาเกิดเพื่อมาตายไถ่บาปทุกคน ไม่ได้มาเพื่อเป็นศาสดาสอนศาสนาแต่อย่างใด

25. พระเจ้ารักทุกคน และคริสต์มาสเป็นเทศกาลสำหรับทุกคน

บทความ: Bourne93
ออกแบบภาพ:  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง