บทความ

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022” – อ.เจริญ ยธิกุล-

"7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022" - อ.เจริญ ยธิกุล-

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022

–สดด90:12“ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันของตน เพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญา”–

 

"7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022" - อ.เจริญ ยธิกุล-

1. เวลาเหมือนสาย น้ำ ผ่านไปแล้วไม่ย้อนกลับ อะไรที่ดีให้รีบฉวยทำอย่าผลัดวันให้มันผ่านไป เพื่อจะไม่เสียโอกาส
2. ยิ่งอายุมากขึ้น ทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องเรียนรู้ ปรับตัวอยู่ในโลกของปัจจุบันความเป็นจริง ช่วยเหลือตัวเอง อย่ายึดติดอดีต
3. ชีวิตในอนาคต จะมั่นคงทางอารมณ์ และน่าเคารพแค่ใหน เราต้องเตรียมตัวสร้างชีวิตให้เติบโต เป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่วันนี้
4. คนเราเมื่ออายุมาก เวลา ความทนทานของร่างกาย โอกาสจะน้อยกว่าหนุ่มสาว ดังนั้นให้เลือกทำ เลือกใช้เวลาก้บคน
5. ความผิดพลาดในวันนี้ คือบทเรียนทีจะแก้ไขในอนาคต ดังนั้นวันใหม่คือการแก้ไขใหม่ สร้างสิ่งใหม่ๆ
6. อย่าแก้ตัว แต่จงแก้ไข เพราะไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาด ความพลาดบางเรื่องสร้างเราให้แกร่งฉลาดในวันนี้
7. ชีวิตไม่ได้จบเพียงในโลกนี้ ทำอะไรให้คิดถึงชีวิตนิรันด์ รับใช้ทำความดีเพื่อบำเหน็จในสวรรค

#หมายเหตุภาพด้านซ้ายคือชีวิตจริง ภาพด้านขวาไม่มีจริง เพราะเราจะไม่มีเวลาโอกาส กำลังเท่าเดิมเหมือนตอนวัยเด็กและหนุ่มสาว จงใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง