บทความ

กำลังสำหรับผู้ที่เหน็ดเหนื่อย

ข่าวประเสริฐนั้นได้ให้ชีวิตและกำลังแก่จิตวิญญาณของผู้ที่เหน็ดเหนื่อย ใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่

– ข่าวประเสริฐมอบเสรีภาพจากอดีต
– ข่าวประเสริฐประทานกำลังในสถานการณ์ปัจจุบัน
– ข่าวประเสริฐให้ความหวังใจในอนาคต

1. เสรีภาพจากอดีต

ผมคิดว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแบกภาระบางอย่างอยู่ อาจเป็นบาดแผล บางอย่างที่เคยทำในอดีต ความผิดพลาด หรือบาปที่เคยทำ และถึงแม้ว่าเราได้กลับใจใหม่แล้ว แต่ในบางครั้งเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงการให้อภัยหรือไม่สามารถหลบหนีจากความรู้สึกเหล่านั้นได้

แต่ข่าวประเสริฐเข้ามาและบอกว่า สิ่งที่เราเคยทำไม่ได้กำหนดสิ่งที่เราเป็น เราเป็นคนแบบที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นในพระคริสต์ การเข้าใจถึงความจริงของการชำระให้เราชอบธรรมนี้ ทำให้เรามีเสรีภาพที่ยิ่งใหญ่จากอดีต

2. กำลังสำหรับปัจจุบัน

ข่าวประเสริฐนั้นมาพร้อมการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจึงมีพระวิญญาณที่ทำงานตามน้ำพระทัยของพระบิดา เพื่อช่วยให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น เราจึงมีกำลังที่จะสามารถเชื่อฟังพระองค์ได้

หลายครั้งที่เราล้มลง เรารู้ว่ามีพระคุณที่จะสามารถให้อภัยเราได้ เพื่อที่ชีวิตของเราจะไม่ถูกกำหนดด้วยความผิดพลาดของตัวเอง เพราะเรามีพระวิญญาณที่ทรงสถิตและคอยเสริมกำลังแก่เราในปัจจุบัน

3. ความหวังใจในอนาคต

คนส่วนใหญ่มักจะกังวลเกี่ยวกับการทำงานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของพวกเขา และพยายามทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ล้มเหลวในหน้าที่การงานนั้น แต่ความจริงที่น่าเศร้าของชีวิตบนโลกแห่งความบาปที่แตกสลายนี้คือ เราไม่มีหลักประกันใดๆ ในความมั่นคงเหล่านั้นเลย

พระเยซูกล่าวว่า “ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก” (ยอห์น 16:33) เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะพบกับอะไร แต่เรามีหลักประกันว่าความหวังของเรานั้นมั่นคงอยู่ในข่าวประเสริฐ

ความหวังที่มีในพระคริสต์นั้นไม่เหมือนกับความหวังที่เรามักใช้กันในชีวิตประจำวัน (เช่น ฉันหวังว่าจะมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้น) ความหวังในพระคริสต์นั้นเป็นความหวังที่มั่นคงและแน่นอน

เราทุกคนสามารถที่จะตื่นขึ้นมาในทุกๆ เช้าพร้อมกับพระเมตตาคุณที่สดใหม่ได้เสมอ และรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเงินในบัญชีของเรา ครอบครัวของเรา หรืออะไรก็ตาม เรายังคงเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ ฉะนั้นเราจึงมั่นคงดังเช่นที่พระองค์ทรงเป็นเสมอ

 

บทความต้นฉบับ:  Jared C. Wilson (คลิกที่นี่)
แปล:  จิรัฎฐ์ สำราญสุข
เรียบเรียง:  ธารา วงศ์ศิริสิน
ออกแบบ:  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง