กษัตริย์เอ็นกัสรับบัพติสมา

“กลางศตวรรษที่ 5 ได้มีเรื่องราวของการรับบัพติศมาของกษัตริย์เอ็นกัส โดยนักบวชผู้หนึ่ง
ในระหว่างพิธีบัพติศมาในน้ำนั้นนักบวช ได้บังเอิญเอาไม้เท้า ทิ่มพลาดลงไปที่เท้าของกษัตริย์อย่างแรงโดยไม่ได้ตั้งใจ

หลังจากพิธีบัพติศมาในน้ำเสร็จสิ้น นักบวชเห็นเลือดที่เท้าของกษัตริย์เอ็นกัส จึงตกใจและรีบขอโทษกษัตริย์เสียยกใหญ่ ด้วยความต้องการอยากรู้ของนักบวช จึงได้ถามกษัตริย์ว่า ทำไมพระองค์ถึงทนความเจ็บปวดนี้โดยไม่พูดอะไรเลย

กษัตริย์ตอบกับนักบวชว่า “ที่ไม่ร้องไม่ใช่เพราะไม่เจ็บ แต่เพราะเราเข้าใจผิด คิดว่านั่นคือส่วนหนึ่งของพิธีบัพติศมาในน้ำ””

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง