เรื่องดีคำโดน

3×3

3X3

ภาพยนต์ที่ชื่อว่า “Pay it Forward” ถูกประพันธ์ขึ้นในปี 1999 เป็นเรื่องของเด็กชายอายุ 12 ปีชื่อว่า แทรเวอร์ แมคเคนนีย์ ได้รับการบ้านจากครูให้คิดแนวทางเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น

เขาได้คิดทฤษฎีการช่วยเหลือคนอย่างน้อย 3 คน โดยไม่หวังอะไรตอบแทน เพียงแค่ขอให้ 3 คนนี้ทำแบบเดียวกันต่อผู้อื่นต่อไปอีก 3 คน

ถ้าทฤษฐีนี้เกิดขึ้นจริง ผ่านไปเพียงแค่สองสัปดาห์จะมีคนได้รับการช่วยเหลือถึง 4,782,969 คน และนั่นคงนำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมายังโลกนี้ได้

เมื่อเราได้รับหลายสิ่งมาจากพระเจ้า เราก็ควรจะหยิบยื่นสิ่งดีเหล่านั้นแก่ทุกคนที่อยู่รอบตัว

 

ที่มา :  Anonymous
ออกแบบภาพ :  panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง