บทความ

คู่มืออธิษฐานแห่งชาติ 40 วัน เคลื่อนไปสู่ฤดูกาลใหม่

ประกาศวาระแห่งการอธิษฐานอดอาหาร 40 วันเพื่อประเทศไทย เคลื่อนไปสู่ฤดูกาลใหม่

สามารถดาวน์โหลดคู่มืออธิษฐานแห่งชาติ 40 วัน ได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ

 

ขอเชิญร่วมการประชุมอธิษฐานพิเศษ

สำหรับช่วงเวลาการอธิษฐานเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 9 พฤศจิกายน 2022

โดยจัดกิจกรรมขึ้นเป็นพิเศษใน 4 วันดังนี้

9 ตุลาคม 2022 | ประชุมอธิษฐานภายในคริสตจักรของท่าน

16 ตุลาคม 2022 | ประชุมอธิษฐานภายในแต่ละ กปจ.

23 ตุลาคม 2022 | ประชุมอธิษฐานทุกภูมิภาค ทาง online : Share the Love Forward เวลา 20.00-21.30 น.

6 พฤศจิกายน 2022 | ประชุมอธิษฐานแห่งชาติ  พระนิเวศน์เรือโนอาห์ เวลา 15.30-17.30 น.

 

จัดโดย กปท. กปพ. กปจ.